Trešdiena, 20. Oktobris, 2021
Leonīda, Leonīds

Vasaras skolā apgūst restaurācijas teorētiskās un praktiskās prasmes

11.06.2015

Projekta „Elejas muižas apbūves restaurācija" ietvaros notiekošajā jauno restauratoru vasaras skolā 15 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi, kuri apgūst restauratora asistenta amatu, šonedēļ izgāja praktisku apmācību un darbojās Elejas tējas namiņa rekonstrukcijas darbos. Prakse jauniešiem kopā ar profesionāliem restauratoriem un rekonstrukcijas darbu veicējiem ilga no 8. līdz 12. jūnijam.
 

Praktiskie darbi rekonstrukcijā ir daļa no projekta aktivitātes – restauratoru vasaras skola, kur bez praktiskām iemaņām jaunieši apguva arī teorētiskās zināšanas koka un mūra elementu restaurācijas pamatprincipos. Tā iepriekšējā nedēļā Komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi apguva teorētiskās zināšanas vēsturisko interjera elementu restaurācijas pamatprincipos un tehnikā. Tās jaunieši apguva pie celtniecības arheologa Jura Zviedrāna, mākslas zinātnieces Inas Līnes, būvinženiera Valda Jāņa Platā, kā arī Norvēģijas Kultūras mantojuma pētniecības institūta (NIKU) speciālistiem, kas prezentēja vēsturiskā krāsojuma konstatēšanas un izpētes metodes, kā arī turku Osmaņu kultūras ietekmi tējas namiņu tapšanā Eiropā.

Kā norāda prakses vadītājs, Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas skolotājs Normunds Strauja, viennozīmīgs ieguvums no šīs prakses ir pieredze. „Jo lielāka pieredze, jo labāk pēc tam var darboties savā profesijā. Šeit prakses ietvaros jaunieši darīja dažādus darbus - vieni veica apkārtnes sakopšanu un attīrīšanu, citi dekoratīvo elementu un dažādu rotājumu fiksēšanu un kopēšanu, pārzīmējot tos un precīzi atzīmējot to izvietojumu būvē,” norāda N.Strauja, piebilstot, ka „jau šobrīd šī aroda meistari ir pieprasīti, jo objektu, kur būtu nepieciešami šādi speciālisti, ir daudz un pēdējos gados vērojama tendence, ka tiešām, veicot rekonstrukcijas darbus, aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvai restaurācijai, nevis vienkārši telpu remontam”.

Jāpiebilst, ka bez projekta lielākajiem darbiem, kas ir pašas ēkas un arkveida žoga restaurācija, Jelgavas novada svētku laikā notiks jauna kultūrprodukta prezentācija, un jau šobrīd izstrādāti un izgatavoti speciāli tējas krūžu paliktņi.

Projekts „Elejas muižas apbūves restaurācija" (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11 ) tiks īstenots līdz nākamā gada 31.martam un tā kopējās izmaksas sasniedz 403 233,66 EUR, ko sastāda 211 942,99 EUR piešķīrums no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana” starpniecību, 37401,70 EUR valsts līdzfinansējums, 153 888,97 EUR Jelgavas novada pašvaldības finansējuma.


Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.

No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Vasaras skolā apgūst restaurācijas teorētiskās un praktiskās prasmes