Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Projekta AGRI URBAN ekspertu ceturtā tikšanās

09.03.2017

Turpinot aizsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 23.martā norisinājās jau ceturtā ekspertu tikšanās. Jelgavas novada pašvaldība URBACT programmas projektā “AGRI-URBAN” iesaistās jau kopš pagājušā gada maija. Tajā dažādu nozaru eksperti, izvērtējot problēmsituācijas, strādā pie Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna 2018.-2028.gadam. Šoreiz tikšanās mērķis bija rast idejas un praktiskus risinājumus jau iepriekš izvirzītajiem galvenajiem 3 mērķiem vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Dienas kārtībā Āris Ādlers, projekta eksperts, klātesošos iepazīstināja ar nākotnes uzņēmējdarbības mērķiem, savukārt eksperti meklēja praktiskus risinājumus atbilstoši izvirzītajiem mērķu sasniegšanas rādītājiem vietējā produkta un pakalpojuma atbalstam, viedas resursu pārvaldības izveidei un zināšanās balstītas uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas novadā. Katras projekta tematiskās jomas ietvaros eksperti veidoja kopīgu ideju sienu. Projekta AGRI-URBAN ekspertu tikšanās notika Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, saimniecībā “Viesu līči”. Darba rezultātā divu gadu laikā tiks izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības attīstības plāns 2018.-2028.gadam.

Jelgavas novads un arī pilsēta ir no tām Eiropas teritorijām, kas ir relatīvi specializējušās lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. AGRI-URBAN projekts sniedz iespēju labāk izmantot šo potenciālu vietējās ekonomikas attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un līdz ar to ierobežojot iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Projekta AGRI-URBAN mērķis ir izveidot mazu un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, veicinot jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā un radot inovācijas saimniekošanā caur sociālās un vides attīstību.

Papildus informācija par projektu:

  • AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā.
  • AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri.
  • Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR)

Projekta AGRI URBAN ekspertu ceturtā tikšanās