+A A
Piektdiena, 23. Marts, 2018
Mirdza, Žanete, Žanna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aktualitātes

Konference “Profesionālās izglītības problēmas un iespējas”

14.03.2018. 15:04

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 20. martā noritēs Erasmus+ programmas projekta “Praktisko zināšanu pilnveide” noslēguma konference. Projekts sniedzis iespēju profesionālās izglītības programmas audzēkņiem praktizēties savā specialitātē pie izglītības iestādes sadarbības partneriem Eiropas Savienībā – Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā. Savukārt Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolas telpās drīzumā tiks uzsākts darbs pie “Restaurācijas nama” izveides.

Uzzini, smelies iedvesmu un īsteno savu projekta ideju!

13.03.2018. 10:46

Biedrība lauku partnerība “Lielupe” aicina visus interesentus uz 2018. gada biedru kopsapulci/ pieredzes semināru “LEADER iespējas Tavai attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados”, kas notiks 22. martā no plkst. 9.30 līdz 14.30 Lielvircavas muižā, Jelgavas novadā.

Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumā, ievadot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, iepazīst latviešu tautastērpus

12.03.2018. 15:24

Aizvadītās nedēļas nogalē 9. martā Jelgavas novada pašvaldības administrācijas, pagastu darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās svinīgā pasākumā, kas vienlaikus bija arī Europe Direct informācijas centra (EDIC) pirmais šī perioda 2018-2020 un Eiropas Kultūras mantojuma gada ieskaņas pasākums.

Lielupes pieguļošās pašvaldības vienojas kopējā projektā

01.03.2018. 10:51

Šodien, 1. martā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune noslēdza sadarbības līgumu ar Bauskas, Ozolnieku, Rundāles un Babītes novada pašvaldībām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā. Projekta aktivitātes paredz Lielupes pieguļošajās pašvaldībās veikt Lielupes atveseļošanas pasākumus un attīstīt ūdens tūrisma pakalpojuma infrastruktūru.

Projekta konkursam virza četrus pieteikumus

28.02.2018. 15:21

Jelgavas novada dome 28. februāra domes sēdē atbalstīja vairākus lēmumprojektus, kas attiecas uz pašvaldības iesaisti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātā projektu konkursā. Ar biedrības Lauku partnerība “Lielupe” starpniecību novadā iecerēts veikt četras dažādas aktivitātes: Valgundē Kalnciema vidusskolas sporta hallē plānots uzstādīt kāpšanas sienu sportiskām nodarbēm, Elejas pagasta skvērā ierīkot bērniem aktīvās atpūtas elementus, Svētes keramikas darbnīcai un Glūdas amatniecības darbnīcai iegādāt aprīkojumu, savukārt novada sportistus nodrošināt ar cīņas paklāju.

Uzsākti restaurācijas darbi Lielplatones muižas vešūzim

28.02.2018. 14:29

Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, uzsākti restaurācijas darbi, lai atjaunotu senatnīgo veļas mazgāšanas ēku. Vešūzis atrodas muižas kompleksa Ziemeļu daļā, netālu no upes krasta un taciņas cauri parkam. Būvniecības procesā paredzēts veļas māju atjaunot autentisku 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Būvniecībai nepieciešamās izmaksas Jelgavas novada pašvaldība segs gan no budžeta līdzekļiem, gan izmantojot projekta finanses. 

Skolēni veido savu nākotnes scenāriju

23.02.2018. 09:54

Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros Līvbērzes pamatskolā 2017.gada 7.novembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans nākotnes scenārijs!”, kura laikā skolā viesojās Latvijas mākslas akadēmijas  dizaina nodaļas pasniedzēja un biedrības “Radošā partnerība” vadītāja Aija Freimane.

Izsludināts konkurss “Mēs savai videi – 2018”

22.02.2018. 14:42

No 5. marta Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties ikgadējam pašvaldības finansētam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi”, kas notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. Ņemot vērā iepriekšējā gada kvalitatīvi izstrādātās un pamatotās idejas, dome lēmusi šogad konkursa kopējo finansējumu paredzēt 23 000 EUR apmērā.

Sodītes strauta ūdens iemītnieku izpētes rezultāti

05.02.2018. 15:28

Veidojot vienu no pirmajām divpakāpju  ūdensnotekām Sodītes strautā, praksē tika pārbaudīta koncepcija par  šādu ūdensnoteku daudzfunkcionalitāti, kas vienlaikus ne tikai  uzturētu  ūdens plūsmu mazūdens periodos,  akumulētu kušanas un lietavu ūdeņus  mazinot  plūdu riskus, bet arī nodrošinātu  ūdensteci apdzīvojošo organismu saglabāšanos, tā veicinot arī ūdeņu bioloģiskās  pašattīrīšanās  procesus, kas arī ir viens no Projekta Nutrinflow galvenajiem mērķiem  - mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā.

Europe Direct informācijas centrs Jelgavas novada pašvaldībā uzsācis jaunu projekta periodu

24.01.2018. 16:14

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Jelgavas novada pašvaldībā saņēmis apstiprinājumu darbībai turpmākajiem trīs gadiem (līdz 2020. gadam). Šis ir jau ceturtais sasaukums, kam saņemts EDIC projekta apstiprinājums. Centrs darbojas kopš 2005. gada.

Iznākusi Europe Direct Informācijas centra jaunā brošūra “Eiropas Savienībai 60. 1957-2017.”

11.01.2018. 09:10

Nupat iznākusi Europe Direct Informācijas centra (EDIC) Jelgavā izdotā gadskārtējā Eiropas Savienības tēmai veltītā brošūra “Eiropas Savienībai 60. 1957-2017.”

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai

10.01.2018. 16:11

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta ietvaros novadā attīstīs ūdens tūrismu

08.01.2018. 11:23

Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā. Tā ietvaros arī Jelgavas novada pašvaldībā noritēs dažādas aktivitātes, tostarp laivu piestātņu izveidošana trīs pagastos.

“Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulce Rumānijā

02.01.2018. 10:00

Laikā no 2017.gada 11. līdz 14.decembrim Jelgavas novada Sporta centra direktora vietniece Inguna Čākure un Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Gatis Kasparinskis piedalījās Erasmus+ programmas projekta Nr.2016-2859-/001-001 “Godīga spēle un gandarījums sportā” darba grupas sapulcē Aleksandra Joana Kuza Universitātē, Jasī pilsētā, Rumānijā. Sapulces mērķis bija veicināt brīvprātīgas darbības sportā un sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot bērnu plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu.

Aicina uzņēmējus iegūt jaunas iemaņas savas uzņēmējdarbības attīstībai un dalīties pieredzē

28.12.2017. 10:25

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina arī 2018.gadā pieteikties esošos un potenciālos lauku uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības, kas attīsta saimniecisko darbību dalībai starptautiskā LEADER sadarbības projektā “Par ilgtspējīgu sadarbību laukos”.

Jelgavas novads iesaistas projektā “Tūrisms kopā”

22.12.2017. 08:47

Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju  iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

Lielplatonē atvērs nelielu trenažieru zāli

20.12.2017. 16:55

Jelgavas novada pašvaldība, piesaistot projekta finanses un sadarbojoties ar Lielplatones vietējo uzņēmēju pagastā, izveidojusi iedzīvotājiem nelielu trenažieru zāli. Sporta telpa, kas atrodas pagasta centrā blakus veikalam “Aibe” un pastam, iedzīvotājiem pieejama būs no jaunā gada.

Uzņēmēju tikšanās SAM 3.3.1. projekta ietvaros

19.12.2017. 14:45

Jelgavas novada pašvaldības telpās 14. decembrī noritēja novada uzņēmēju tikšanās. Tā organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrēta projekta ietvaros, kas paredz nākamgad novadā uzņēmējiem savos uzņēmumos izveidot papildus darba vietas.

Zemgales ciema rokdarbnieces pilnveido aušanas prasmes

11.12.2017. 17:19

   Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” no 2017.gada 16.jūnija līdz 2017.gada 15.decembrim īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales Plānošanas reģiona un AS Latvijas Valsts meži finansiāli atbalstīto projektu “Mans lakats Latvijai”. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Zemgales kultūrvides attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojums saglabāšanā, izzinot un pilnveidojot aušanas amata prasmes Zemgales ciemā.

Skolvadības profesionālās pilnveides projekta izvērtējuma pasākums

04.12.2017. 11:39

Šā gada 30.novembrī Jelgavas novada pašvaldībā notika Erasmus+ programmas  1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta Nr.2016-1-LV01-KA101-022488 “Skolvadības profesionālās pilnveides izglītības iestāžu piedāvājuma un  dažādības kvalitāte veicināšanas” aktivitāšu izvērtēšanas sapulce ar projekta mobilitātē iesaistītajiem skolu pārstāvjiem un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes un Attīstības nodaļas vadītājiem, un projekta koordinatoru.