Uzsākta projekta „ Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā ” īstenošana

28.05.2020

Lai nodrošinātu tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā, Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi projekta „ Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā ” īstenošanu.

25. maijā Līvbērzes kultūras namā notika pirmā praktiskā nodarbība adītājām ar priekšzināšanām dažādu novadu zeķu adīšanā.

Kopā tiek plānotas 12 praktiskās nodarbības. Rokdarbnieces apgūs plašas praktiskas zināšanas daudzu specifisko paņēmienu un daudzveidīgās tehnikas zeķu rakstu adīšanā.

Nodarbības vada vieslektore, tautas daiļamata meistare un Tautas lietišķās mākslas studijas “Irbi” vadītāja Baiba Pilāne.

Nodarbības adītājām ar priekšzināšanām notiek Zemgales plānošanas reģiona, Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Zemgales kultūras programmas 2020” projektu konkursa projekta Nr. 20/1-14.2/K 27 “Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā” ietvaros.

Foto: Ligita Ozolniece

Uzsākta projekta „ Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā ” īstenošana