+A A
Ceturtdiena, 4. Jūnijs, 2020
Sindija, Sintija, Elfrīda

Aktualitātes

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina jaunu konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

03.03.2017. 12:13

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Apstiprina aizņēmumu ņemšanu četru projektu izstrādei

27.02.2017. 12:58

Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu attīstību, domes deputāti lēmuši par aizņēmumu teju 145 000 EUR apmērā, lai līdz pavasarim varētu izstrādāt trīs iestāžu un viena vides objekta tehniskos projektus. Pēc tehnisko projektu izstrādēm, piesaistot dažādu projektu finanšu līdzekļus, paredzēts atjaunot Elejas parka estrādi, izveidot jaunu veselības un sociālo pakalpojuma centru Kalnciemā, kā arī pārbūvēt Kalnciema pagasta vidusskolu un uzlabot Līvbērzes kultūras nama tehnisko un vizuālo stāvokli. 

Par mūsdienīgā iekļaušanu kultūrvēsturiskajā mantojumā

17.02.2017. 10:38

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāti 21. februārī Valdekas pilī organizēja semināru "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", kurā prezentāciju sniedza eksperts Michael Fuller–Gee no Norvēģijas.

Pabeigti telpu atjaunošanas darbi Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā "Kamenītes"

15.02.2017. 15:44

Noslēdzies projekts "Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes"" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā iepazīstas ar sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem

13.02.2017. 15:58

2017.gada 8.februārī projekta “Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) darbinieki, Attīstības nodaļas speciālisti, kā arī nozares pārstāvji no Jelgavas pilsētas un Ozolnieku pašvaldībām piedalījās braucienā uz Rīgu, lai iepazītos ar sociālo pakalpojumu personām ar invaliditāti nodrošināšanu. 

Zināms būvdarbu veicējs darbiem Lielvircavas muižas telpās

10.02.2017. 10:16

Noslēgusies iepirkuma procedūra Lielvircavas muižas atjaunošanas darbiem, līdz ar to zināmi būvdarbu veicēji un tuvākajā laikā aizsāksies renovācijas darbi. Starp 13 būvfirmām konkursā uzvarējis SIA „Zemgales Būvserviss”, kas plānotos darbus salīdzis veikt par 13 781.58 EUR bez PVN. 

LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās Jelgavas novadā

10.02.2017. 09:24

Laikā no 7. līdz 8. februārim Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta “Viesu Līčos” notika starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņemējdarbību laukos” partneru tikšanās.

Erasmus+ programmas sportam projekta "FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports" sagatavošanās vizīte Grieķijā

09.02.2017. 15:54

Šā gada 18.-20. janvārī notika sagatavošanās vizīte Grieķijā, Atēnās, kuras laikā Jelgavas novada speciālisti tikās ar projekta partneriem no četrām valstīm – Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas. Vadošie partneri - grieķi, bija sagatavojuši detalizētas prezentācijas par projektā paredzētām aktivitātēm, kā arī tika pārrunāti finansiālie rādītāji. 

Pabeigti Vilces skolas atjaunošanas darbi

08.02.2017. 09:06

Gaišas un dzīvespriecīgas krāsas, plašākas telpas, jauns iekārtojums skolēnu ērtībai un labiekārtotā apkārtne garantē gandarījumu, ka Vilces sākumskolas ēka kopā ar pamatskolu, kas atrodas muižas telpās, pārtapusi par pilnvērtīgu izglītības iestādes kompleksu, nodrošinot komfortablu vidi mācībām un sporta aktivitātēm. Pabeigti vērienīgie Vilces sākumskolas ēkas iekštelpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana, kas pašvaldībai izmaksājis vairāk par miljonu eiro. Skolas vadība 14. februārī plkst. 15.00 aicina uz atklāšanas pasākumu. 

Projekta AGRI-URBAN trešā ekspertu tikšanās

27.01.2017. 15:08

Turpinot uzsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 26. janvārī notika trešā projekta ekspertu tikšanās Jelgavas novadā. 

Veicinot iedzīvotājiem pieejamu vidi sporta aktivitātēm - uzstādīs brīvdabas āra trenažierus

26.01.2017. 15:04

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā labiekārtot aktīvās atpūtas zonas, uzstādot kopumā 29 brīvdabas āra trenažierus piecos novada pagastos. Projektu īstenošana nodrošinās novada iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai ārpus telpām. 

Apstiprina projektus gājēju celiņiem un muižas parka dīķa sakopšanai

19.01.2017. 15:31

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par trīs projektu pieteikumu apstiprināšanu, kas paredz novadā veikt infrastruktūras labiekārtošanas darbus un teritorijas sakārtošanu. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 EUR apmērā un piesaistot ELFLA projekta līdzekļus 81 000 EUR apmērā, šogad Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos ierīkos gājēju-veloceliņus, savukārt Elejas pagastā veiks labiekārtošanu Elejas parkā, attīrot un sakārtojot dīķi un tā apkārtni. 

Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā”

09.01.2017. 17:49

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Īstenots projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005 “Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā”

09.01.2017. 17:35

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniegts mērķis, palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā.

Īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003

28.12.2016. 08:53

2016. gada 22. novembrī iegādāts aprīkojums sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā, kuru finansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Jelgavas novada pašvaldība.

Īstenots projekts "Vairojam lepnumu par piederību Latvijai!"

15.12.2016. 09:19

Glūdas pagasta biedrība “Attīstības centrs – Dzīvo gudri” no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 19. decembrim īstenoja Latvijas Kultūras ministrijas un Zemgales NVO  centra finansiāli atbalstītu  projektu “Vairojam lepnumu par piederību Latvijai!”. 

Īstenots projekts “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā” Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003

09.12.2016. 13:48

2016. gada 7. novembrī nodoti ekspluatācijā apdzīvotas vietas publiskās infrastruktūras uzlabošanas darbi Valgundes pagastā, kas īstenoti izmantojot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Jelgavas novada pašvaldības finansējumu.

Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

01.12.2016. 14:25

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā - tā pēc Bauskā notikušās konferences secinājuši vairāk nekā 60 dalībnieki, galvenokārt zinātnieki un lauksaimnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.

Apgūst aušanas amata prasmes

30.11.2016. 13:13

Projekta "Aušanas amata prasmju apgūšana un popularizēšana Zemgales ciemā" mērķis ir ieinteresēt Zemgales ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus apgūt aušanas amata prasmes.

Projekts “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”

24.11.2016. 10:17

Jelgavas novada Glūdas pagasta Slāvu kultūras biedrības „Rodņik” kolektīvs aktīvi piedalās projektu rakstīšanā un realizācijā. Šogad laikā no septembra līdz decembrim biedrība piedalās projektā “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”, kuru atbalsta  Kultūras ministrija un Zemgales NVO Centrs.