+A A
Sestdiena, 4. Jūlijs, 2020
Sandis, Uldis, Ulvis

Aktualitātes

Pieaug izpratne par meliorāciju un abpusēji izdevīgiem risinājumiem

01.12.2016. 14:25

Videi draudzīgi un lauksaimniekus apmierinoši meliorācijas sistēmu risinājumi ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem Baltijas jūras eitrofikācijas mazināšanā - tā pēc Bauskā notikušās konferences secinājuši vairāk nekā 60 dalībnieki, galvenokārt zinātnieki un lauksaimnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.

Apgūst aušanas amata prasmes

30.11.2016. 13:13

Projekta "Aušanas amata prasmju apgūšana un popularizēšana Zemgales ciemā" mērķis ir ieinteresēt Zemgales ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus apgūt aušanas amata prasmes.

Projekts “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”

24.11.2016. 10:17

Jelgavas novada Glūdas pagasta Slāvu kultūras biedrības „Rodņik” kolektīvs aktīvi piedalās projektu rakstīšanā un realizācijā. Šogad laikā no septembra līdz decembrim biedrība piedalās projektā “Kultūras aktivitātes mazākumtautību nacionālās identitātes stiprināšanai un iedzīvotāju saliedēšanai”, kuru atbalsta  Kultūras ministrija un Zemgales NVO Centrs.

Ir noslēgti divi līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ERAF projektu īstenošanu

23.11.2016. 13:04

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 25. oktobrī noslēdza ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu Nr. SKV-L-2016/885 (projekta identifikācijas numurs - 3.2.1.2./16/I/001) un Līgumu Nr. SKV-TL-2016/60 (projekta identifikācijas numurs - 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Alternatīvas saimniekošanas metodes ekonomiskās krīzes pārvarēšanai Grieķijā

23.11.2016. 12:47

Mazie un vidējie uzņēmumi un vieda zemes resursu pārvaldība, lauksaimnieciskās produkcijas ražošana kā alternatīva ekonomiskās krīzes apstākļos – šādi galvenie jautājumi tika apskatīti AGRI-URBAN projekta pieredzes apmaiņas vizītē, kas norosinājās novembra vidū Tesālijas reģionā Grieķijā. Vizīte ietvēra gan prezentācijas, gan praktisku piemēru apskati un saimniecību apmeklējumu Trikalas apkārtnē – lauku tūrisms, daudzfunkcionalitāte, veselīgs dzīvesveids un produktu ražošana, kas nodrošina Vidusjūras diētas ievērošanu.

Augkopji stažējas Francijā

15.11.2016. 08:45

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Augkopība” trīs audzēkņi un divas skolotājas devās uz Franciju, lai līdz novembra beigām stažētos Augkopības nozarē skolās Exploitation de Livrade, Les Serres de Fazanis un Exploitation de Nerac.

Noticis praktisks seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija” deinstitucionalizācijas procesa kontekstā

11.11.2016. 12:24

9. novembrī VSIA “Slimnīca “Ģintermuža”” notika seminārs “Garīga rakstura traucējumu ārstēšana un sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija”. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki – Jelgavas novada sociālā dienesta sociālie darbinieki, Jelgavas novada bāriņtiesas locekļi un Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra darbinieki.

Sadarbības vizīte amatu apmācības centrā Vācijā

11.11.2016. 10:11

Laikā no 7. līdz 10. novembrim Jelgavas novada pašvaldības speciālisti, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore un skolas absolvente Viktorija Krasovska pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Vācijā, Berlīnes-Brandenburgas federālo zemju būvniecības profesionālās apmācības asociācijas (Berufsförderungswerk e.V.) amatu apmācību centrā, kas atrodas Frankfurtē pie Oderas.

Vētīs meliorācijas ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanu

09.11.2016. 09:38

Lai mērķtiecīgi turpinātu samazināt Baltijas jūrā ieplūstošo piesārņojumu, 23. un 24. novembrī Bauskas pilī norisināsies starptautiska konference, kurā par jaunākajām tendencēm un iespējām meliorācijā stāstīs četru Eiropas Ziemeļvalstu vadošie eksperti.

Projekta AGRI-URBAN otrā ekspertu tikšanās

03.11.2016. 15:57

Turpinot uzsāktās AGRI-URBAN projekta aktivitātes, 3. novembrī notika otrā projekta ekspertu tikšanās Jelgavas novadā. Tikšanās laikā eksperti, kuru vidū bija Jelgavas novada uzņēmēji, pašvaldības deputāti un darbinieki, pārstāvji no Ozolnieku novada un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemgales plānošanas reģiona, Latvijas lauku konsultāciju centra, analizēja cēloņus un sekas projekta pirmās diskusijas rezultātā izvirzītajai problēmai – nepietiekams mazo uzņēmēju skaits Jelgavas novada apdzīvotajās vietās.

Iepazīstas ar Zviedru pieredzi izglītības nodrošināšanā lauku apvidos

31.10.2016. 11:39

Ziemeļu Ministru padomes projekta “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai” ietvaros Jelgavas novada Izglītības pārvaldes pārstāvji oktobra vidū apmeklēja Vesterbotenas reģionu Zviedrijā, lai iepazītos ar mācību procesa organizāciju šajā apvidū. Vesterbotenas reģions atrodas Zviedrijas ziemeļu daļā un aizņem vairāk nekā 55 000 kvadrātkilometru un tajā ir 15 pašvaldības ar aptuveni 260 000 iedzīvotājiem.

Radošums un ražošana. Kas kopīgs? Vācijas pieredze

31.10.2016. 09:14

Oktobrī Recklinghauzenas pašvaldībā Vācijā uz projekta partneru pārstāvju tikšanos pieredzes un informācijas apmaiņai starp projektā iesaistītajām pašvaldībām ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Zviedrija (Sormlandes apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Vācijas (Reklinghausenas apgabals) – pārstāvji. Pašvaldību politiskajiem pārstāvjiem organizētais pasākums tika veltīts Recklingausen apgabala 200 gadu pastāvēšanas un attīstības laikam.

Novada speciālisti praktizējas lauku uzņēmējdarbības veicināšanā

27.10.2016. 10:23

Jelgavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kuras 2016. gadā uzsākušas īstenot pārrobežu atbalsta programmas URBACT projektus, kuru mērķis ir izstrādāt integrēto darbības plānu katra projekta noteiktajā jomā.

Jelgavas novadā taps ģeoloģiskā tūrisma maršruts

19.10.2016. 15:24

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu Vides aizsardzības fonda finansētam projektam ar mērķi izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados. Vadošais projekta partneris – Jelgavas novada pašvaldība.

Lielvircavas muižā veiks vairāku telpu atjaunošanu

11.10.2016. 08:54

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu projektu pieteikumam Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā, kas tuvākajā laikā ļaus aizsākt atjaunošanu vairākām telpām Lielvircavas muižā.

Zviedrijā notika projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” starpposma izvērtējums

07.10.2016. 15:09

Septembrī Zviedrijas pilsētā Eskilstunā uz projekta vidus posma izvērtējumu ieradās projektā iesaistīto valstu – Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Vācijas (Reklinghausenas apgabals), Polijas (Vodzislavas rajons) un Zviedrija (Sormlandes apgabals) – pārstāvji.

Jaunieši aicināti pieteikties dalībai projektā "PROTI un DARI!"

07.10.2016. 10:41

Aicinām jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

 

Novada dome atbalsta līdzfinansējumu trīs projektu pieteikumiem

04.10.2016. 12:40

Jelgavas novada domes 28. septembra sēdē apstiprināja iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu trīs projektiem, kas pagājušajā nedēļā iesniegti Lauku partnerība “Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Ieguldot pašvaldības budžeta finanses 140 092 EUR apmērā un piesaistot iespējamos ELFLA projekta līdzekļus 81 000 EUR apmērā, iecerēts nākamā gada laikā novadā ierīkot gājēju-veloceliņus Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos, savukārt Elejas pagastā veikt labiekārtošanu Elejas parkā attīrot un sakārtojot dīķi un tā apkārtni.

Iegādāts sporta inventārs un aprīkojums Jelgavas novada izglītības iestādēm

30.09.2016. 15:08

Šā gada pirmajā oktobrī ir noslēdzies projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm” Nr. 01-25/256 (īstenošanas laiks: no 20. jūlija līdz 1. oktobrim).

Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konferences galvenā tēma – inovācijas

30.09.2016. 13:06

Laikā no 27. līdz 29. septembrim Jelgavas novada pašvaldība organizēja Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konferenci, kurā piedalījās projekta partneri no Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Jelgavas novada sadarbības pašvaldības pārstāvji no Jonišķiem (Lietuva), pieaicinātie eksperti, docētāji, studējošie un citi interesenti.