+A A
Pirmdiena, 1. Jūnijs, 2020
Mairita, Bernedīne, Biruta

Aktualitātes

Piedalies skolēnu konkursā “Aizved klasi piedzīvojumā!”

20.02.2020. 15:53

Hei, skolēn! Vai zini, kur šajā pavasarī meklēt īstu piedzīvojumu? To noteikti atradīsi, ja dosies iepazīt Pierīgas tūrisma piedāvājumu! Piedalies Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu vispārējās izglītības iestādēm organizētajā skolēnu konkursā „Aizved klasi piedzīvojumā!”, sastādi visinteresantāko tūrisma maršrutu un ļaujies tā īstenošanai dzīvē!

Vilces muižā rit griestu konservācijas darbi

11.02.2020. 14:47

Vilces muižas kungu mājā februāra mēnesī tika uzsākti griestu konservācijas darbi.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru nams uzsāk meistarklašu organizēšanu restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem

10.02.2020. 13:28

Nedēļas nogalē - no 7. līdz 9. februārim Zaļeniekos, Restauratoru namā notika meistarklase restaurācijas un celtniecības nozares profesionāļiem vēsturiskās mozaīkas veidošanas tehnikā, ko vadīja meistare no Vācijas Svenja Teichert.

Rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšana

10.02.2020. 11:49

Uzsākot projektu tika uzsākts arī darbs pie rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšanas.

Anīkšķos notika projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” noslēguma konference

07.02.2020. 13:11

2020.gada 6. februārī , Anīkšķos notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” LLI-404 (NEW SKILL) noslēguma konference.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”

04.02.2020. 14:36

2020.gada 20.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vircavas vidusskolas un Līvbērzes pamatskolā 9.klases skolēni piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”.

Šķibes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu Erasmus+ projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

29.01.2020. 08:09

Laika posmā no 22. līdz 25. janvārim, 2 Šķibes pamatskolas pedagogi kopā ar Attīstības nodaļas pārstāvi devās uz Santandersu Spānijā, lai piedalītos projekta pirmajā sanāksmē un pārrunātu ar projekta uzsākšanu saistītos organizatoriska un saturiska rakstura jautājumus.

Aizupes pamatskolas pedagogi “ēno” Īrijas kolēģus

22.01.2020. 16:45

Laikā no 2020.gada 13. līdz 17.janvārim 2 Aizupes pamatskolas pedagogi devās pedagoģiskā darba vērošanas pieredzē uz Korkas pilsētu Īrijā, lai iepazītos ar jaunām metodēm, apgūtu jaunas prasmes valodu mācīšanā un pēcāk arī aprobētu Aizupes pamatskolā. Pedagogi plāno ar iegūtajām zināšanām un prasmēm dalīties arī ar citu novada un Jelgavas pilsētas skolu kolēģiem.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū" aktivitāšu norise novadā

22.01.2020. 08:47

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū" (New Skills) norit kopš  2018.gada februāra. Jau no projekta ieviešanas sākuma visi trīs sadarbības partneri - Jelgavas novada pašvaldība,  Anīkšču mākslas inkubators  un  Paņevežas biznesa konsultāciju centrs kopīgi  desmit. 

Jelgavas novada skolu audzēkņi apgūst prasmes elektronikas un mehatronikas jomā

17.01.2020. 08:08

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros š.g. 14. un 15. janvārī trīs skolās notika tehnisko prasmju darbnīcas elektronikas un mehatronikas jomā, kuru laikā, praktiski darbojoties, izglītojamie attīstīja jaunas kompetences un tehnisko domāšanu.

Kalnciemā ir pabeigts dzīvokļa remonts

15.01.2020. 15:31

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti telpu atjaunošanas darbi Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87, kur paredzētas 4 vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Izglītības iestāžu atbalsta speciālisti aicināti pieteikties apmācībām Somijā

09.01.2020. 16:36

Jelgavas novadā īstenotais Erasmus+ projekts par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā piedāvā iespēju Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta personālam, kā piemēram - psihologam, sociālajam pedagogam, speciālajam pedagogam, logopēdam un medmāsai 2020.gada marta mēnesī (9.-13.marts, neskaitot 2 ceļojuma dienas) doties uz Turku pilsētu Somijā, lai 5 dienu intensīvos kursos apgūtu jaunas metodes, zināšanas, prasmes un iemaņas, kas veicinātu labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides attīstībā un novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības projektā Jelgavas novada skolu audzēkņi LLU Sporta nama peldbaseinā apgūs peldēšanas prasmes

08.01.2020. 11:08

Četru Jelgavas novada skolu audzēkņi, atgriežoties no ziemas brīvdienām un uzsākot mācības 2.semestrī, uzsāks peldētprasmju apguvi, lai droši varētu iekļauties vasaras atpūtas aktivitātēs, atklātu savas spējas un tās attīstītu.

Skolēni iepazīst veiksmīgas karjeras stratēģiju

07.01.2020. 09:33

29. novembrī Elejas vidusskolas 9.-12. klašu skolēni tikās ar izaugsmes treneri, lai risinātu veiksmīgas karjeras attīstības jautājumus.

Lauku partnerība "Lielupe" aicina projektu iesniedzējus uz praktisku apmācību semināru

02.01.2020. 13:38

Aicinām projektu iesniedzējus uz praktisku apmācību semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu Lauku partnerības „Lielupe” Leader projektu konkursa  8. kārtas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai ELFLA finansējuma saņemšanai rīcībā: Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, tai skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai.

Par tradīciju Kalnciema pagasta vidusskolā kļuvusi Ripo auto "Ziemassvētku kausa" izcīņa

20.12.2019. 09:08

Jau 17 gadus Latvijā ir populāra koka automašīnu modelēšana un sacensības. Mašīnu būvēšanā un trašu izgatavošanā iesaistās skolotāji – entuziasti, vispārizglītojošo skolu skolēni, kultūras un izglītības centri, bērnu un jauniešu centri.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības projektā Jelgavas novada skolās norisinājās pasākums “Uzbūvē savu robotu”

19.12.2019. 12:48

Piecu nedēļu garumā projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Jelgavas novada skolās norisinājās radošās darbnīcas “Uzbūvē savu robotu”, kuru laikā izglītojamie attīstīja jaunas kompetences un tehnisko domāšanu.

Ārvalstu partneri iepazīst elektromobilitāti Latvijā

18.12.2019. 10:03

Projekta “Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (e-MOPOLI)” astoņi partneri no septiņām valstīm viesojušies pie Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) speciālistiem, lai iepazītos ar elektromobilitātes infrastruktūru Latvijā.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības projektā Jelgavas novada skolās norisinājās pasākums “Zinātniskais teātris”

16.12.2019. 16:28

No š.g. 3. līdz 5. decembrim projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolās notika Zinātniskā teātra izrādes, kuru laikā pasākuma vadītāji kopā ar izglītojamiem interaktīvos eksperimentos atklāja kādu no ķīmijas, fizikas vai dabas-zinības tēmām.

Lielplatones muižā norisinājies sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums

10.12.2019. 16:41
 
Iedvesmojies. Mācies. Radi. Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” projektā īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu, šī gada 4.decembrī, Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.