+A A
Pirmdiena, 1. Jūnijs, 2020
Mairita, Bernedīne, Biruta

Aktualitātes

Aicinājums pedagogiem piedalīties profesionālās pilnveides kursos ārzemēs 2019./20.macību gadā

09.12.2019. 08:48

Pedagogi aicināti pieteikties ERASMUS + programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekta sagatavošanai un īstenošanai vispārējo izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla strukturēto kursu apmeklēšanai ārvalstīs.

Četrās ģimenes ārstu praksēs pabeigti būvdarbi telpu uzlabojumiem

05.12.2019. 16:46

Četrās Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs pabeigti būvdarbi, kas saskaņā ar augustā noslēgto līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru paredzēja īstenot Eiropas Savienības fonda projektu ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”.

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina Leader projektu konkursa 8. kārtu

04.12.2019. 09:02

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” un “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

Kūdras skulptūras dodas ceļojošajā izstādē pa Jelgavas un Ozolnieku novadiem

29.11.2019. 10:00

Maijā Jelgavas novada svētku laikā Kūdras skulptūru festivālā tapušie darbi ir sākuši ceļu pa Jelgavas un Ozolnieku novadiem, lai tos varētu aplūkot pēc iespējas plašāks interesentu loks. 

Norisinājušās radošās darbnīcas keramikā un kūdras izmantošanā dizainā

28.11.2019. 16:41

Lai popularizētu vietējos dabas resursus un to pielietošanu mākslā, projekta “Lauku māksla” ietvaros Abgunstes muižā novembra beigās norisinājās keramikas un kūdras radošās darbnīcas.

Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā

21.11.2019. 08:16

Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” pilotprojektā, kas tiek īstenots laika periodā no 01.10.2019 līdz 31.03.2020 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Aicina uz projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu

20.11.2019. 13:08

Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar Bauskas rajona un Dobeles rajona lauku partnerībām, šī gada 4.decembrī aicina uz projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu.

Kā tiek risināti nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumi Somijas mazajās pašvaldībās?

15.11.2019. 10:33

No pieredzes apmaiņas vizītes Somijā, Närpes un Kaskö pašvaldībās atgriezušies Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Ilgtspējīga uzņēmējdarbības, tūrisma un nodarbinātības attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Līvbērzes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu projektā “Closing the word gap”

15.11.2019. 09:16

Laika pormā no 21. oktobra līdz 25. oktobrim, 5 Līvbērzes pamatskolas pedagogi devās uz Līdsu Lielbritānijā, lai piedalītos projekta uzsākšanas sanāksmē un piedalītos pirmajās, projekta koordinatora organizētajās, projekta īstenošanas aktivitātēs.

Jelgavas novada pašvaldība pulcē sadarbības partnerus uz otro tikšanos Nordplus projektā “Manas izvēles brīvība”

07.11.2019. 10:44

No š.g. 4.-5. novembrim divu dienu darba vizītē ieradušies sadarbības partneri Lietuvas, Zviedrijas, Islandes un Igaunijas, lai pārrunātu līdzšinējo projekta attīstības gaitu, prezentētu pirmos projekta rezultātus, kā arī apspriestu un diskutētu par jautājumiem, kur centrālā loma ir personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņu iekļaušana sabiedrībā un tiesību ievērošana.

Starptautiskā projektā plāno izstrādāt vadlīnijas izglītības iestāžu atbalsta sistēmas vides pilnveidei

06.11.2019. 09:37

Šonedēļ, laikā no 6. līdz 7.novembrim – divu dienu darba vizītē Jelgavas novadā viesojas Izglītības pārvaldes vadība un projektu speciālisti no Somijas un Rumānijas, lai plānotu, vienotos par katra partnera iesaisti un turpmākajām aktivitātēm 18 mēnešu garumā - Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projektā par atbalsta vadības sistēmas izveidi emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā.

Kalnciema vidusskolas skolēni starptautiskajā Erasmus + projektā Polijā

05.11.2019. 15:29

No 29.septembra līdz 5.oktobrim pieci Kalnciema vidusskolas 11.klases skolēni- Paula Marija Janševica, Annija Runce, Egija Grīnberga, Leo Didzis Hihalovskis un Marks Garais -, kā arī skolotājas Mudīte Laumane, Ivita Saldava un Marita Sondore piedalījās starptautiskajā Erasmus+ projektā “Mathbuster” Polijā. Skolēnus uzņēma profesionāli tehniskā skolā Varšavā, bet viņi  dzīvoja ģimenēs. 

Kalnciema vidusskolā uzņem Erasmus + projekta dalībniekus

05.11.2019. 15:19

Kalnciema vidusskola no 7.oktobra līdz 12. oktobrim uzņēma Erasmus+ projekta „Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība” dalībniekus. Projekta vadītāja angļu valodas skolotāja Gunita Tolēna.

Zemgales kārtības sargi meklē labākas sadarbības risinājumus Latvijas – Lietuvas pierobežā

04.11.2019. 16:12

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, Jelgavas, Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada pašvaldības policijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām pašvaldībām piedalījās Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Elejā rekonstruētā “Jauniešu māja” jaunā veidolā

30.10.2019. 08:19

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti būvdarbi “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana” Elejā - Lietuvas iela 19, kur paredzētas astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Lietu internets kā gudras pašvaldības attīstības instruments iedzīvotāju labklājībai

23.10.2019. 14:50

Laikā no 14. līdz 16.oktobrim Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta atklāšanas sapulcē Fundao pašvaldībā Portugālē, lai noteiktu un plānotu projekta ievirzi līdz 2020.gada februārim, saskaņotu nepieciešamās darbības un partneru iesaisti, iepazītu projekta partnerpašvaldību labo praksi un veicinātu lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Aicinājums piedalīties seminārā/diskusijā "Kafija ar sabiedrību"

23.10.2019. 11:20

Š.g. 5. novembrī Jelgavas novada pašvaldība ielūdz uz semināru/diskusiju par personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un viņu tiesību ievērošanu. 

Uzsākta Restauratoru nama aprīkošana

14.10.2019. 08:13

Lai varētu īstenot topošo Restauratoru asistentu praktisko apmācību un organizēt meistarklases ejošajiem restaurācijas profesionāļiem, tiek aprīkots topošais restauratoru nams.

35000 zandartu mazuļi ielaisti Lielupē

08.10.2019. 15:29

Kopš 2017.gada Jelgavas novada pašvaldība veic zemūdens medību organizēšanu Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās. Kā viens no licencēto zemūdens medību mērķiem saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nolikumu “Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados” ir organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru pavairošanu.

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi pilnveido pedagoģiskās prasmes ārvalstīs

03.10.2019. 15:51

26 Jelgavas novada vispārizglītojošo mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi šajā mācību gadā pilnveidos savas profesionālās prasmes dažādos kursos un ēnošanas aktivitātēs ārpus Latvijas.