+A A
Sestdiena, 30. Maijs, 2020
Lolita, Vitolds

Aktualitātes

Svētes upes krasta posma sakopšanas talka Ūziņu ciemā

01.10.2019. 16:07

Lai uzlabotu Svētes upes ainavu un sakoptu upes krastu, 2019. gada 12.oktobrī plkst. 9.30 tiek rīkota otrā Svētes upes krasta sakopšanas talka. Talkošanas vieta ir Zaļenieku pagasta Ūziņu ciemā aiz "Jēkabnieku krejotavas". Tiek plānots attīrīt upes krasta posmu no lielā krūmāju aizauguma un nocirst nokaltušos kokus.

Var apgūt kustību prieku dažādos sporta veidos un vērot gaisa balonus kā sporta veidu

20.09.2019. 13:25

Ar mērķi aicināt Latvijas iedzīvotājus būt fiziski aktīvākiem un veselākiem, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP)  jau piekto gadu izziņo Eiropas Sporta nedēļu, kas norisināsies visā Latvijā no 23.-30.septembrim.

Norvēģi iepazīst izglītības sistēmu Jelgavas novadā

16.09.2019. 08:41

8.-10. se​ptembrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojās kolēģi no Fredrikstad pašvaldības (Norvēģija), ar kuriem sadarbība aizsākās Trans in Form projekta laikā.

Aicina uz pieredzes apmaiņas braucienu Jelgavas novadā

11.09.2019. 13:39

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa tikuši organizēti nu jau pieci bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. 25.septembrī norisināsies pēdējais brauciens cikla ietvaros - uz Jelgavas novadu.

Četrās ģimenes ārstu praksēs aizsākas būvdarbi telpu uzlabojumiem

10.09.2019. 13:38

Šonedēļ četrās Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs aizsākas būvdarbi, kas saskaņā ar augustā noslēgto līgumu starp Jelgavas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru paredz īstenot Eiropas Savienības fonda projektu ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”.

Rekonstruē deinstucionalizācijas plānā iekļautos objektus

06.09.2019. 09:02

Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība – patlaban rekonstrukcijas darbi notiek trīs objektos, kur jau nākamgad kvalitatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu varēs saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri mitinās aprūpes iestādēs.

Saglabāta, kopta un ilgtspējīga ainava ir kā gaiss – pārliecināti projekta “ENGRAVE” ieviesēji Zemgalē

04.09.2019. 09:43

Brīdī, kad nobeigumam tuvojas Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Ainavas un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde, kas ir INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) viena no svarīgākajām aktivitātēm, Jelgavā notika informatīvs seminārs – diskusija par ainavu reģionā.

Veikta Svētes upes posma krasta tīrīšana

03.09.2019. 09:10

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr.R094 „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” ietvaros ir veikta mehāniska Svētes upes posma krasta tīrīšana un atbrīvošana no ūdensaugu apauguma krasta līnijas joslā no tilta pār Svētes upi Jēkabniekos – 200m uz augšu un 80m uz leju upes tecēšanas virzienā.

Pedagogi un atbalsta personāls aprobē jaunas zināšanas un prasmes

03.09.2019. 08:47

Laikā no 28. līdz 29.augustam Svētes pamatskolas pedagogi, atbalsta personāls un izglītības iestādes vadība piedalījās 2 dienu darba seminārā, lai stāstītu par atbalsta personāla kursiem Spānijā 2019.gada jūlijā, izvērtējot apgūto, pārņemtu jaunās zināšanas demonstrējot kolēģiem. Tāpat īpaša uzmanība tika veltīta praktiskiem piemēriem un darbošanās grupās.

Prezentēti pētījuma starprezultāti Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošanai

30.08.2019. 09:01

2019.gada 28.augustā Jelgavas novada pašvaldības telpās norisinājās seminārs “Vides aspekti un ar tiem saistītās aktualitātes un izaicinājumi Latvijā un Zemgales reģionā”, kurā tika prezentēti pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktā pētījuma “Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai” starprezultāti Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros.

Apmāca mentorus un iesaista praktisku apmācību ciklā cilvēkus ar īpašām vajadzībām

29.08.2019. 13:40

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas pašvaldībām Aknīščos un Paņevežos, iesaistoties vienotā projektā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām īsteno mentora vadītas nodarbības un apmācības, lai sniegtu plašāku dzīves potenciālu viņu praktiskajām iespējām ikdienā.

Projekta darba grupas tikšanās Paņevežos

29.08.2019. 11:49

2019.gada 22.augustā norisinājās projekta darba grupas tikšanās Paņevežos. 

Aizvadīts ikgadējais audžuģimeņu festivāls

28.08.2019. 09:12

17. augustā Līvbērzes pagastā notika Jelgavas novada pašvaldības Bāriņtiesas un Europe Direct Informācijas centra Jelgavā (EDIC) rīkotais ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums.

Anketa restaurācijas nozarē strādājošajiem speciālistiem meistarklašu organizēšanai

27.08.2019. 10:06

Ar aptaujas palīdzību vēlamies iesaistīt restaurācijas profesionāļus un interesentus meistarklašu satura izveidē. Anketu lūgums aizpildīt līdz 30.augustam.

Svētes pamatskolas pedagogi piedalās starptautiskās apmācībās Spānijā

14.08.2019. 14:26

Laikā no 28.jūnija līdz 7.jūlijam Svētes pamatskolas pedagogi apmeklēja mācības Spānijā, kas bija Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance and quality inclusive education in school” (Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”) aktivitāte. Projektā vairāku gadu garumā darbojas pedagogi no 3 valstīm – Latvijas, Spānijas un Polijas. Spānijas aktivitātes viens no galvenajiem mērķiem bija izglītošanās, viedokļu apmaiņa un diskusijas par emocionālo vadību. Dalībnieki strādāja darba grupās arī praktiski, veidojot neierastu darba vidi audzēkņiem, kas palīdz veiksmīgāk apgūt mācību saturu, koncentrēties uz apgūstamo.

Aicinām iesaistīties Svētes upes sakopšanas talkā Jēkabnieku ciemā!

13.08.2019. 10:00

Lai uzlabotu Svētes upes ainavu, sakoptu upes krastus un veicinātu upes pašattīrīšanās spējas, 2019. gada 22.augustā plkst. 10.00  noritēs Svētes upes sakopšanas talka ar norises vietu -  Svētes pagasta Jēkabnieku ciemā, Svētes upes tilta apkārtnē. Darbos iekļauta krūmāju izciršana un upes krastu izpļaušana.

Pašvaldības policija ar jauno tehnisko aprīkojumu varēs operatīvāk notvert maluzvejniekus un veikt kontroli upēs

07.08.2019. 16:07

Lai veiksmīgāk nodrošinātu regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un efektivizētu kontroli ūdenstilpnēs Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, Jelgavas novada pašvaldības policija ar Zivju fonda projekta palīdzību iegādājusi tehnisku nodrošinājumu -  kvadraciklu, dronu, nakts redzamības monokli, termokameru, RIB laivu ar dzinēju un eholotu iekšējiem ūdeņiem.

Pagaršo vietējo - Pārtikas amatnieku festivālā!

06.08.2019. 10:40

Aicinām apmeklēt “Pārtikas amatnieku festivālu”, kas notiks šī gada 17. augustā, no plkst. 13:00-19:00, pie kafejnīcas "ZEMNIEKA CIENASTS", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Jelgavas novada pašvaldībā īstenos projektu viedas pašvaldības principu ieviešanai

02.08.2019. 08:46

2019. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības programmas URBACT  ietvaros apstiprināti 23 jauni sadarbības tīklu projekti, kuros piedalīsies kopā 26 valstis un 203 projekta partneri. Ar Latvijas partneru līdzdalību kopā apstiprināti 6 projekti, vienā no projektiem iesaistīsies arī Jelgavas novada pašvaldība. Projekta pamatdoma – viedo pašvaldību izveide lauku reģionos, ne tikai pilsētās.

Aicina uz pieredzes apmaiņas braucienu Babītes novadā

31.07.2019. 11:39

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti  bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. 15.augustā norisināsies brauciens uz Ķekavas novadu.