+A A
Pirmdiena, 1. Jūnijs, 2020
Mairita, Bernedīne, Biruta

Aktualitātes

Piešķir līdzfinansējumu Lielvircavas baznīcas zvanu torņa atjaunošanai

29.07.2019. 16:16

Jelgavas novada dome atbalstījusi lēmumprojektu, kas paredz piešķirt līdzfinansējumu Lielvircavas baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošanai.

Uzsāk projektu, lai veicinātu personu ar īpašām vajadzībām izaugsmi

29.07.2019. 08:52

Š.g. 25. jūnijā Lietuvā, Paņevežā, parakstot sadarbības līgumu un visiem projekta partneriem tiekoties pirmo reizi, tika uzsākts darbs pie Nordplus projekta “Manas izvēles brīvība” (Projekta Nr.: NPAD-2019/10060) īstenošanas, kurš pamatā vērsts uz personu ar intelektuālo invaliditāti attīstību un sabiedrības izglītošanu.

Pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem ceļu rekonstrukciju īstenošanai

24.07.2019. 16:29

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

24.07.2019. 09:04

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.

Arī turpmāk būs pieejams atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

23.07.2019. 14:49

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, Jelgavas novadā tiek īstenots projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001). Projekts tika uzsākts 2017. gada 1.jūnijā un pirmā plānošanas perioda aktivitātes noslēdzās š.g. 31.maijā.

Aicina uz bezmaksas veselīga uztura cikla “Četri gadalaiki” noslēdzošo nodarbību "Vasara"

09.07.2019. 16:37

Augustā Jelgavas novada aktivitāšu centros notiks cikla "Četri gadalaiki" vasaras sezonas nodarbības. 

Aicina uz pieredzes apmaiņas braucienu Ķekavas novadā

05.07.2019. 08:27

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti  bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem. 18.jūlijā norisināsies brauciens uz Ķekavas novadu. 

Apstiprināts jauniešu iniciatīvu projektu pieteikums

04.07.2019. 09:37

Jūnijā noslēgusies projektu pieteikumu izvērtēšana Jelgavas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 3 dažādas organizācijas, izvērtējot projektu atbilstību un saturisko pusi - vērtēšanas komisija apstiprinājusi 1 projektu.

Staļģenē izveidota gadskārtu un svinību vieta

03.07.2019. 08:47

Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros Staļģenes muižas parkā ir izveidota gadskārtu un svinību vieta apkārt ugunskuram. Astoņi laukakmeņi ar zīmju gravējumu simbolizē četrus gadalaikus: vasara (sējas/ziedu un siena/lapu laiks), rudens (viršu un veļu laiks), ziema (ledus un sala laiks), pavasaris (sērsnu un sulu laiks).

Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā. Ieguvumi un secinājumi

19.06.2019. 09:26

No pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā, Vesterbottenas reģionā un Umea pašvaldībā, atgriezusies Jelgavas novada pašvaldības dažādu jomu delegācija 8 cilvēku sastāvā. Vizīte norisinājās Ziemeļvalstu ministru padomes līdzfinansētā projekta “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība ilgtspējīgai labklājības attīstībai” ietvaros.

Erasmus+ projektā gūst pedagoģisko pieredzi valodu apmācībā un uzņēmējdarbībā

14.06.2019. 10:36

Laikā no 2019. gada 2. līdz 6. jūnijam Kalnciema vidusskolas pedagogi apmeklēja projekta vadības sapulci un apmācības Kalamatā, Grieķijā, kuras organizētas ES Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā Nr.2018-1-PL01-KA229-050770_4 “Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefullness among students; learning how to set up a business” (“Uzņēmējdarbības un valodas loma dzīvē. Skolēnu atjautības attīstīšana; uzņēmuma izveidošanas apmācība”). 

Skolēni nometnē ‘’Drosme + spējas = UZŅĒMĒJSPĒJAS’’ rada biznesa idejas un meklē savu sapņu profesiju

14.06.2019. 09:02

Pirmajā jūnija nedēļā skolēni no dažādām Jelgavas novada skolām piedalījās un aktīvi līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nometnē “Drosme+Spējas=UZŅĒMĒJSPĒJAS”, kura norisinājās Zaļenieku pagasta studentu hostelī “Zaļā muiža”. Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja veicināt un attīstīt uzņēmējspējas un savas personības izzināšanu karjeras izaugsmei un tālāko karjeras mērķu noteikšanai.

Zaļeniekos tiekas projekta “Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē” dalībnieki

10.06.2019. 08:20

6.jūnijā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Ekspertu nodrošināšana būvniecības nozarē” ietvaros viesojās profesionālo izglītības iestāžu būvniecības nozarē un būvniecības/ restaurācijas uzņēmumu pārstāvji no Vācijas, Polijas, Bulgārijas, Slovākijas, Rumānijas. 

Norisinās apmācību cikls adīšanā

03.06.2019. 11:16

Maija mēnesī Jelgavas Novada Līvbērzes pagasta Tautas lietišķās mākslas studijas „Līve" telpās norisinājās pirmās apmācību nodarbības adītājām ar priekšzināšanām cimdu adīšanā. 

Piedalies pieredzes apmaiņas braucienu ciklā Pierīgā

30.05.2019. 12:58

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti pavisam seši bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem.

Īstenos Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektu

30.05.2019. 09:02

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nosakot projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Uzstādīta kāpšanas siena Kalnciema vidusskolas sporta hallē

29.05.2019. 11:12

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšanas sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā, tā sekmējot kāpšanas sporta veida popularizēšanu, tika realizēta sen lolota ideja - kāpšanas sienas uzstādīšanai Kalnciema vidusskolas sporta hallē.

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē labās prakses vēsturisko parku apsaimniekošanā

29.05.2019. 09:29

Zemgales piļu un muižu seno parku apsaimniekotāji, pašvaldību attīstības plānošanas un tūrisma speciālisti no Bauskas, Elejas, Mazzalves, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Rundāles, Vecauces un Vilces ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4Seasons Parks) atbalstu piedalījās mācību vizītē Ziemeļlietuvā.

Atklāta ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

28.05.2019. 11:36

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Aicina uzņēmējus doties pieredzes braucienā pa Ozolnieku novadu

28.05.2019. 09:39

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 13.jūnijā doties pieredzes braucienā pa Ozolnieku novadu.