+A A
Trešdiena, 30. Septembris, 2020
Menarda, Elma, Elna

Eiropas Komisijas Mūžizglītības programma

Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu (Green Ribbon Europe for Children – Children in Europe discover nature)

 • Projekta nr. 2012-1-DE-3COM06-27320 4
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2012. – 31.07.2014.
 • Projekta mērķis: Attīstīt starpkultūru sapratni par dabu. Veicināt izpratni par augiem, dzīvniekiem un laika apstākļiem citās valstīs un cilvēku ietekme uz dabu.

Dzimuma diskriminācijas novēršana izglītībā (Preventing Gender Discrimination in Education)

 • Projekta Nr. 2011-1-TR1-COM06-24544 3
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 30.07.2013.
 • Projekta mērķi:
  • Attīstīt starpkultūru sapratni par dzimuma diskrimināciju;
  • Veicināt cilvēktiesību ievērošanu Eiropā un pasaulē;
  • Attīstīt jauniešos starpkultūru kompetences;
  • Radīt solidaritātes un tolerances atmosfēru jauniešu vidū;
  • Uzlabot jauniešu personisko, kultūras un akadēmisko pašcieņu un pašizglītošanās motivāciju;
  • Iepazīties ar atšķirīgo sadarbības partneru kultūrās, iepazīstināt ar savas kultūras mantojumu;
  • Saskatīt nacionālās, reliģiskās un sociālās līdzības un atšķirības starp dalībvalstīm, diskutēt par tām.