Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

„For a BETTER FUTURE!”

„For a BETTER FUTURE!”

 • Projekta nr. LV-13-E3-2012-R3
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2013. - 01.06.2014.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību
  • Attīstīt vienotību un piederības izjūtu savai vietējai kopienai
  • Pievērst jauniešu uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī
„Fit for the future – the power of community”

„Fit for the future – the power of community”

 • Projekta Nr. DE-11-173-2012-R3
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.02.2013 - 01.09.2013
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt jauniešu kolektīvo apziņu, atbildības apziņu;
  • Savu prasmju apzināšana, novērtēšana un papildināšana;
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī, lai rastu risinājumus mūsdienu izaicinājumiem.
„GPS - Green Power Support”

„GPS - Green Power Support”

 • Projekta Nr. HU-11-E73-2012-R2
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2013 - 30.09.2013
 • Projekta mērķis: veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību, enerģijas taupīšanu, un resursu otrreizējo pārstrādi. Starptautiskās sadarbības veicināšana starp jauniešiem.
„We are different, but that’s OK!”

„We are different, but that’s OK!”

 • Projekta Nr. HU-11-E70-2012-R2
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.01.2013. – 31.10.2013.
 • Projekta mērķis:  veicināt savstarpējo toleranci un sapratni vienaudžu vidū, izpratni par kultūru dažādību, stereotipu mazināšana
„EdU PerFORMING”

„EdU PerFORMING”

 • Projekta Nr.: RO-31-E089-2012-R3
 • Projekta Ieviešanas laiks: 02.01.2013. – 01.09.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt neformālās izglītības metožu izplatīšanos jauniešu starpā un motivēt jauniešus izmantot savas spējas skolās ar bērniem
„Together Forever”

„Together Forever”

 • Projekta Nr.: PL-43-26-2013-R1
 • Projekta Ieviešanas laiks: 04.05.2013. - 24.08.2013.
 • Projekta mērķis: iepazīstināt un dalīties pieredzē ar apmācību dalībniekiem par Exchange of Initiatives© metodi
Fit for the future. Be part, take part 2014

Fit for the future. Be part, take part 2014

 • Nr. DE-11-E1392013-R3
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2014. - 01.09.2014.
 • Projekta mērķi:
  • Veicināt jaunās paaudzes iniciatīvu vietējās kopienas dzīvē;
  • Attīstīt prasmes strādāt komandā (cilvēka psiholoģija);
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī.
Es&Tu (Me&You)

Es&Tu (Me&You)

 • Nr. 2014-1-LV02-KA105-00061
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2014. - 01.03.2015.
 • Projekta mērķis:  jaunatnes darbinieku (t.sk.pedagogu) profesionālās kapacitātes celšana, sniedzot metodes darbam ar pusaudžiem saistībā ar dzimumu vienlīdzības jautājumiem, mazinot sociālās izslēgšanas riskus, nodrošinot metožu ieviešanu vietējā reģionā (t.sk. Jelgavas novadā) darbā ar pusaudžiem/jauniešiem
Let’s break stereotypes

Let’s break stereotypes

 • Projekta Nr. HU-11-E36-2013-R1
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2014 - 01.12.2014
 • Projekta mērķi:
  • Stereotipu mazināšana jaunatnes vidū Eiropas līmenī;
  • Līdzdalības veicināšana demokrātiskajos procesos, tiesību un atbildības nozīme vienaudžu vidū;
  • Veicināt jauniešu sadarbību Eiropas līmenī, pieredzes apmaiņu mācoties kopā neformālā izglītībā.
Teātris jauna cilvēka dzīvei

Teātris jauna cilvēka dzīvei

 • Projekta Nr. 4-35/6
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.09.2014 - 01.12.2014
 • Projekta mērķis:  attīstīt jauniešu, kas saistīti ar ieslodzījuma vietām un ārpus tām, sociālās prasmes, veidojot attiecības un sadarbību starp dažādu grupu jauniešiem, mācoties atpazīt sociālās lomas ieslodzījuma vidē un ārpus tās un radot impulsus lomu izpildes maiņai
„Make ideas Create possibilities!”

„Make ideas Create possibilities!”

 • Projekta Nr. 2014-3-LV02-KA105-000500, (dat. 19.12.2014.)
 • Projekta ieviešanas laiks: 10. 02.2015. - 10. 09.2015.
 • Projekta mērķis: veicināt jauniešu nodarbinātību, iedrošinot jauniešus radīt jaunas idejas, lai radītu iespējas jauniešu uzņēmējdarbībai. Projekta dalībnieki ir 35 jaunieši vecumā no 18 - 26 gadiem, no 5 dažādām valstīm - Rumānijas, Portugāles, Slovēnijas, Itālijas un Latvijas. Dalībnieku skaits apmaiņas laikā, no katras organizācijas būs 6  jaunieši un 1 līderis.
Because of You(th)

Because of You(th)

 • Projekta Nr. 2014-3-TR01-KA105-013889
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2015. – 30.09.2015.
 • Projekta mērķi:
  • Jauniešu nodarbinātības veicināšana un jaunatnes darba ietekme uz bezdarba mazināšanu Eiropas Savienībā;
  • Starpkultūru dialoga veicināšana, dažādu nacionalitāšu sadarbības veicināšana.
Our life/Our future

Our life/Our future

 • Projekta Nr. 14-K14-015
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2015. - 01.09.2015.
 • Projekta mērķis: jauniešu nodarbinātības veicināšana un jaunatnes darba ietekme uz bezdarba mazināšanu Eiropas Savienībā
„Our place”

„Our place”

 • Projekta Nr. HU-43-E46-2011-R5
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.06.2012. - 31.01.2013.
 • Projekta mērķis:
  • Jaunatnes lietu speciālistu apmācības, pieredzes apmaiņa;
  • Eiropas sadarbības tīkla paplašināšana un stiprināšana darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem;
  • Galvenās aktivitātes;
  • Starptautisks jauniešu koordinatoru un speciālistu apmācību un sadarbības tīkla veidošanas seminārs Hajduszoboszlo, Ungārijā.