Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000001
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2019 – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Izveidot atpūtas un aktivitāšu laukumu Elejas pagastā, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kas veidojot jaunu kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.
Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000005
 • Ieviešanas laiks: 05.07.2019. – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma atjaunošanu Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un sportam, palielinot vietas potenciālu un pievilcību attīstot sporta, veselības un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumu un attīstību.
Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

 • Projekta numurs: Nr. 19-06-AL03-A019.2201-000003
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2019. – 01.12.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt sporta laukuma pārbūvi Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana

Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana

 • Projekta numurs: 19-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta mērķis: Baznīcas zvana torņa iekštelpu atjaunošana,  kas sevī ietver esošo detaļu atjaunošanu saglabājot vēsturisko izskatu, tas šobrīd ļauj zvanu torņa iekštelpu apskati baznīcas apmeklētājiem. Līdz šim tas nav bijis iespējams, telpu sliktā stāvokļa dēļ.
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta

 • Projekts Nr. 19-06-A00702-000028
 • Īstenošanas periods: 03.07.2019. – 24.12.2019.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana

Vircavas evaņģēliski luteriskās baznīcas virziena norādes zīmju un informatīvā stenda izgatavošana

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000002 
 • Projekta mērķis: sakrālā tūrisma attīstība Latvijā un baznīcas darbības veidu popularizēšanai. Sakrālais tūrisms daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek apmeklētas nevis reliģisku motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu. Lielvircavas baznīca – vecākā mūra baznīca Zemgalē .Vienotā rokoko stilistikā būvētā dievnama iekārta ir viena no savdabīgākajām Zemgalē. Lielvircavas luterāņu baznīca,  Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.5239.
Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000007
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšana sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā.
 • Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un, jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.
Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
 • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
 • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.
Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000006
 • Īstenošanas laiks: 01.03.2018. -  15.07.2019.
 • Projekta mērķis: Iesaistīt  Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aberāciju un upes atveseļošanos.
Tūrisms kopā

Tūrisms kopā

 • Projekta Nr. 17-00-A019.332-000005
 • Īstenošanas laiks: 20.01.2017.- 31.12.2019
 • Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.
Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

 • Projekts Nr. 17-06-A00702-000125
 • Īstenošanas periods: 06.04.2018.-24.12.2018.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

 • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.
Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai

Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2101-000002
 • Īstenošanas periods: līdz 2018.gada 26.oktobrim.
 • Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, radot pievilcīgu vidi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu darba vietu darba radīšanu) un ekonomisko izaugsmi novadā.
Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2202-000001
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  07.06.2019.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku ''Vešūzis'', uzlabojot un nodrošinot tās   pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.
Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000004
 • Īstenošanas periods: 1.09.2016.-28.09.2018.
 • Projekta mērķis: restaurēt vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi tuvākajā apkaimē kopumā.
Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas periods: 28.09.2016.-27.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt vietējās kopienas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu un dažādošanu, attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī nemateriālā kultūras un latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.
Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos

Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000014
 • Īstenošanas laiks: 08.01.2017.-08.01.2018.
 • Projekta mērķis: uzstādīt 16 brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.
Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000017
 • Īstenošanas periods: 18.01.2017.-18.01.2018.
 • Projekta mērķis: labiekārtot aktīvās atpūtas zonu uzstādot 13 brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa", nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Šī projekta īstenošana veicinās ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.
Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē

Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000013
 • Īstenošanas periods: 10.01.2017.-09.01.2018.
 • Projekta mērķis: izbūvēt gājēju-velo celiņu apmēram 290 metru garumā un 2,5 metru platumā, Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, nodrošinot ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā.
Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000011
 • Īstenošanas periods: 1 gada laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu - 09.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem veicot dīķa atjaunošanas darbus.