+A A
Trešdiena, 13. Decembris, 2017
Veldze, Lūcija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Tinam prasmes kamolā – sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas periods: 28.09.2016.-27.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt vietējās kopienas sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu un dažādošanu, attīstot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, kā arī nemateriālā kultūras un latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.

Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000013
 • Īstenošanas periods: 10.01.2017.-09.01.2018.
 • Projekta mērķis: izbūvēt gājēju-velo celiņu apmēram 290 metru garumā un 2,5 metru platumā, Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, nodrošinot ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā.

Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000011
 • Īstenošanas periods: 1 gada laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu - 09.09.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem veicot dīķa atjaunošanas darbus.

Gājēju-velo celiņa izbūve Sesavas pagastā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000012
 • Īstenošanas periods: 10.01.2017-10.01.2018.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Sesavas pagasta Sesavas ciemā apgaismotu gājēju – velo celiņu

Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta ieviešanas laiks: 11.10.2016.-31.08.2017.
 • Projekta mērķis: attīstīt muižu, radot priekšnosacījumus efektīvai kultūras mantojuma izmantošanai, veicināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, radot apstākļus ilgtspējīgai sociāli ekonomiskajai attīstībai Jelgavas novadā.

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.09.2016.–07.09.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā – Parka ielā.

Alternatīvas aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes" telpu vienkāršota atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016.–31.08.2017.
 • Projekta mērķis: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centrā "Kamenītes" veicot papildus telpu vienkāršotu atjaunošanu.

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.09.2016.–05.09.2017.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas teltis 6x3 m un 3x3 m ar Jelgavas novada logo.

Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000003
 • Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 31.08.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Valgundes ciema - Saules ielā, Liepu ielā, Dārza ielā un Smilšu ielā ielas apgaismojumu un izveidojot nojumi pie autobusa pieturas.

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002
 • Īstenošanas periods: 22.08.2016.-01.10.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

 • Projekts Nr.15-06-A00403-000038
 • Īstenošanas periods: 18.12.2015. -  30.09.2016.
 • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

 • Projekts Nr.15-06-A00403-000037
 • Īstenošanas periods: 04.12.2015. - 30.09.2016.
 • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu .

Izjāžu laukuma labiekārtošana

 • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413201-000004
 • Ieviešanas laiks: 18.06..2012. – 31.05.2013.
 • Projekta mērķis: Projekta virsuzdevums ir popularizēt Jelgavas novadā izjādes ar zirgiem, to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību. Dot iespēju bērniem un jauniešiem  un dažādu sociālo risku grupu cilvēkiem,  iepazīties ar zirgiem un jātnieku sportu, bagātināt viņu brīva laika pavadīšanas iespējas.     

Dārza kopšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem

 • Projekta nr. 2012/L 413/20
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 30.06.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot publisko pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotajiem. Tas ir piedāvāt dārza instrumentu  nomu vietējiem iedzīvotājiem.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana

 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 1.06.2014.
 • Projekta mērķis: uzlabot folkloras kopas „Rukūzīte” vizuālo tēlu, izzināt un popularizēt latviešu tautas folkloras mantojumu, piedaloties dažādos konkursos, koncertos, latviešu tautas godos.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Zemgales ciemā

 • Nr. 13-06-LL08-L413202-000006
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 05.07.2014.
 • Projekta mērķis: sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Zemgales ciema iedzīvotājiem, aprīkojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu.

Tehniskā aprīkojuma iegāde sporta deju kluba "Lielupe" daudzveidīgiem pasākumiem

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-000020
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 10.06.2014.
 • Projekta mērķis: iegādāties tehnisko aprīkojumu kvalitatīviem un daudzveidīgiem pasākumiem.

Brīvā laika aktivitāšu veicināšana organizējot nometnes bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000015
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 18.07.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt Jelgavas novada bērnu un jauniešu iesaistīšanos veselīgās un lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs iegādājoties nepieciešamo inventāru.

Materiāli tehniskais nodrošinājums bērnu un jauniešu apmācību un brīvā laika aktivitāšu organizēšanai Svētes pagastā

 • Projekta Nr. 13-06-LL08-L413201-000016
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 28.02.2014.
 • Projekta mērķis: sagādāts materiāli tehniskais nodrošinājums, lai veicinātu bērnu un jauniešu apmācību un brīvā laika aktivitāšu, pasākumu organizēšanas daudzveidību.

Orientēšanās sporta attīstība Valgundes pagastā

 • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413203-000004
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 31.07.2013.
 • Projekta mērķis: atjaunot un popularizēt orientēšanās sportu, kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu visām vecuma grupām Valgundes pagastā.