Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

Drukāt
  • Projekts Nr.15-06-A00403-000038
  • Īstenošanas periods: 18.12.2015. -  30.09.2016.
  • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
 
Projektā “Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” tiks veikta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Platones pagasta „Poķu ielas ceļa grāvī” un „Plēpju ielas ceļa grāvī, tiks uzlabots melioratīvais stāvoklis aptuveni 10 ha lauksaimniecības zemēs.

Projekta kopējās izmaksas – 116836.13 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas – 39342.60 EUR
Publiskais finansējums – 35408.34 EUR
Pašvaldības finansējums – 81427.79 EUR

Projekta koordinators:
Anita Skubiļina
Tālr. 63048452