Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

Drukāt
  • Projekts Nr.15-06-A00403-000037
  • Īstenošanas periods: 04.12.2015. - 30.09.2016.
  • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu .
 
Projektā "Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība" tiks veikta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Vilces pagasta „Vilces pagastmāja”, „Priedītes” un „Lielkraujas”, „Lielkrauju lauks”, „Lielkrauju ceļš, tiks uzlabots melioratīvais stāvoklis aptuveni 16,95 ha lauksaimniecības zemēs.

Projekta kopējās izmaksas - 26103.09 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas - 20701.40 EUR
Publiskais finansējums - 18631.26 EUR
Pašvaldības finansējums - 7471.83 EUR
 
Projekta koordinators:
Anita Skubiļina
Tālr. 63048452