Florbola inventāra iegāde Kalnciema pagasta jauniešiem

21.04.2016
  • Nr. 13-06-LL06-L413201-000007
  • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt sporta aktivitāšu dažādību un dzīves kvalitātes paaugstināšanu Kalnciema pagastā.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mūža izglītības centrs „Kalnciems””
                                  
Kopīgais finansējums LVL: 3920; ELFLA finansējums - 3528; pašvaldības līdzfinansējums - 392.00.

Galvenās aktivitātes: Projektā iegādātais inventārs novietots Kalnciema pagasta vidusskolas vienā telpā. Iegādātie līdzekļi izmantoti:

  • Kalnciema pagasta jauniešu komandai;
  • Vidusskolas jauniešu komandai;
  • Pamatskolas zēnu komandai;
  • Pamatskolas meiteņu komandai.

Projekta koordinators:
Anita Klupša
e-pasts: anitaii@inbox.lv

Florbola inventāra iegāde Kalnciema pagasta jauniešiem