+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Aktīvās atpūtas laukuma izveide sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem Elejas pagastā

Drukāt
  • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000009
  • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.08.2014.
  • Projekta mērķis: izveidot aktīvās atpūtas laukumu Jelgavas novada pašvaldības Sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem  Elejas pagastā, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību.

Kopīgais finansējums LVL: 4610.38 (pašvaldības līdzfinansējums – 1181.17,00 ; ELFLA – 3429.21 )

Galvenās aktivitātes: Projekts sekmēs līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, jo, veidojot kvalitatīvu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, tiek veicināta teritorijas attīstība:

  • tiks veicināta veselīga dzīvesveida attīstība
  • sekmēta apkārtējās vides sakoptība un pieejamība

Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvās atpūtas laukums iegādājoties un uzstādot 4 brīvdabas trenažierus, šūpoles un pārvietojamu strītbola statīvu, uzstādīta lapene un 3 āra soli atkritumu tvertnēm.

Projekta koordinators:
Zanda Zariņa
Talr.: 25432285;
e-pasts: zanda.zarina@jelgavasnovads.lv

Aktīvās atpūtas laukuma izveide sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem Elejas pagastā