Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

02.09.2016
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000003
  • Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 31.08.2017.
  • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Valgundes ciema - Saules ielā, Liepu ielā, Dārza ielā un Smilšu ielā ielas apgaismojumu un izveidojot nojumi pie autobusa pieturas.

 
Kopējās izmaksas: 42 000 EUR
Publiskais finansējums: 27 000 EUR
Pašvaldības finansējums: 15 000 EUR