Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

Drukāt
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005
  • Projekta ieviešanas laiks: 07.09.2016.–07.09.2017.
  • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā – Parka ielā.
 
Projekta apraksts. Projekts "Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā" atbilst Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.–2033.gadam un rīcības plānam, veicināt ilgtspējīgu un nepārtrauktu novada attīstības virzību, ievērojot katra pagasta esošās attīstības tendences, kā arī vienai no galvenajām prioritātēm droša, kopta un pievilcīga vide. Projekts atbilst LAP aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" mērķa sasniegšanai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī. Projekts nepieciešams ikdienā apmēram 210 iedzīvotājiem un 55 bērniem, kas dodas uz skolu, tie ir Vircavas pagasta Oglaines ciema iedzīvotāji, kuri pārvietojas pa Oglaines ciemu, lai sasniegtu sev nepieciešamos pakalpojumus Vircavas pagastā. Projekts nepieciešams, lai sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību. Projekts nodrošinās iespēju iedzīvotājiem pārvietoties pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu un neapgaismotu ceļu, kas ir bīstami cilvēku dzīvībai. Projektā plānotās aktivitātes - veikt būvdarbus, tas ir izbūvēt Vircavas pagasta Oglaines ciema Vārnu ielas - ielas apgaismojumu, veikt būvdarbu būvuzraudzību, lai nodrošinātu projekta mērķi - palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību. Projekta ilgtspēja ir pozitīva, tas ir projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, kā arī, ir pozitīvi ekonomiskie un finanšu aspekti - projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, nodrošinot izbūvētā apgaismojuma ilgtspēju Vircavas pagasta Oglaines ciemā.
 
Kopējās izmaksas: 30 399,50 EUR
Publiskais finansējums: 27 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 3 399,50 EUR
 
Publicitāte:
Projekta koordinators:
Anita Skubiļina
Tālr. 63048452