Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana

Drukāt
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000002
  • Projekta ieviešanas laiks: 11.10.2016.-31.08.2017.
  • Projekta mērķis: attīstīt muižu, radot priekšnosacījumus efektīvai kultūras mantojuma izmantošanai, veicināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, radot apstākļus ilgtspējīgai sociāli ekonomiskajai attīstībai Jelgavas novadā.
 
Specifiskie uzdevumi:
  1. Veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu, saglabāt un piepildīt ar nemateriālo kultūras mantojumu izmantojot šo objektus mūsdienīgā kontekstā.
  2. Izveidot pastāvīgās izstādes, darbnīcas, piesaistot sabiedrības uzmanību vienojošajām un atšķirīgajām kultūras mantojuma vērtībām un kultūras mantojuma lomai ilgtspējīgā projekta attīstībā.
Finansējums:
  • Kopējais projekta finansējums: 26929,41 EUR
  • ELFLA finansējums: 13913,60 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 13015,81 EUR
Apraksts. Projekta ietvaros paredzēts veikt muižas vienkāršotu telpu atjaunošanu, telpās nr. 27, 28, 31, 42 un 43. Telpas tiks atjaunotas, veikti grīdu un sienu atjaunošanas darbi logu aiļu restaurācija, iekšdurvju restaurācija vai nomaiņa, kāpņu virsmas (pakāpienu) seguma atjaunošana, kāpņu margu elementu restaurācija un trūkstošo elementu atjaunošana. Rezultātā: tiks sakārtota viena daļa kultūras un vēstures objekta, kur atjaunotajās telpās paredzēts izveidot Jelgavas novada muižu un baznīcu ekspozīciju zāles. Paredzēts organizēt izstādes, koncertus, izglītojošus pasākumus, darbnīcas, seminārus, meistarklases, un citus publiskus pasākumus. Plānots organizēt arī starptautiska mēroga pasākumus, kultūras apmaiņas projektus, tādējādi popularizējot novada un Latvijas kultūras mantojumu pasaulē un citzemju kultūru novadā. Ieguvēji būs gan projekta teritorijas iedzīvotāji, gan tūristi, kuri apmeklē projekta teritoriju, gan mazie uzņēmēji un dažādas kultūras iestādes.
 
Publikācijas:
Projekta koordinators:
Inese Cinovska
Tālr. 63048455