Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

Drukāt
  • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
  • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.

Kopējās izmaksas: 12 130,75 EUR
Publiskais finansējums: 8999,74 EUR
Pašvaldības finansējums: 3131,01 EUR

Projekta apraksts - Projekta īstenošanas rezultātā Lielplatones pagastā ir aprīkota iedzīvotājiem brīvi pieejama trenažieru zāles telpa ar 5 trenažieriem, svaru stieni, hantelēm un Glūdas pagastā pie Aktivitāšu centra “Zemgale” ir uzstādīti 3 brīvdabas āra trenažieri, Zaļenieku pagastā sporta laukumā ir uzstādīti 6 brīvdabas āra trenažieri, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību, kā arī piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā.

Īstenojot projektu iegādātie un uzstādītie brīvdabas āra trenažieri būs piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi. Par šī projekta nepieciešamību ir izteikušies pagasta iedzīvotāji Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā pagastā.

Publikācijas:

Lielplatonē atvērs nelielu trenažieru zāli

Trenažieru zāles aprīkojums Lielplatones pagastā un āra trenažieri Glūdas un Zaļenieku pagastos

Projekts “Trenažieru zāles aprīkojumu iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai tika izstrādāts vadoties pēc Lauku partnerības "Lielupe" izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023. gadam izvirzītajiem mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.


Projekta koordinators:
Inese Skromane
Tālr.: 26305823