+A A
Otrdiena, 7. Jūlijs, 2020
Maruta, Alda

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000003
 • Īstenošanas periods: 22.08.2016. - 31.08.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Valgundes ciema - Saules ielā, Liepu ielā, Dārza ielā un Smilšu ielā ielas apgaismojumu un izveidojot nojumi pie autobusa pieturas.

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā

 • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002
 • Īstenošanas periods: 22.08.2016.-01.10.2017.
 • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

 • Projekts Nr.15-06-A00403-000038
 • Īstenošanas periods: 18.12.2015. -  30.09.2016.
 • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Jelgavas novada Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība

 • Projekts Nr.15-06-A00403-000037
 • Īstenošanas periods: 04.12.2015. - 30.09.2016.
 • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu .

Izjāžu laukuma labiekārtošana

 • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413201-000004
 • Ieviešanas laiks: 18.06..2012. – 31.05.2013.
 • Projekta mērķis: Projekta virsuzdevums ir popularizēt Jelgavas novadā izjādes ar zirgiem, to labvēlīgo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību. Dot iespēju bērniem un jauniešiem  un dažādu sociālo risku grupu cilvēkiem,  iepazīties ar zirgiem un jātnieku sportu, bagātināt viņu brīva laika pavadīšanas iespējas.     

Dārza kopšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem

 • Projekta nr. 2012/L 413/20
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 30.06.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot publisko pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotajiem. Tas ir piedāvāt dārza instrumentu  nomu vietējiem iedzīvotājiem.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana

 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 1.06.2014.
 • Projekta mērķis: uzlabot folkloras kopas „Rukūzīte” vizuālo tēlu, izzināt un popularizēt latviešu tautas folkloras mantojumu, piedaloties dažādos konkursos, koncertos, latviešu tautas godos.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Zemgales ciemā

 • Nr. 13-06-LL08-L413202-000006
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 05.07.2014.
 • Projekta mērķis: sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Zemgales ciema iedzīvotājiem, aprīkojot bērnu rotaļu laukumu ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu.

Tehniskā aprīkojuma iegāde sporta deju kluba "Lielupe" daudzveidīgiem pasākumiem

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-000020
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 10.06.2014.
 • Projekta mērķis: iegādāties tehnisko aprīkojumu kvalitatīviem un daudzveidīgiem pasākumiem.

Brīvā laika aktivitāšu veicināšana organizējot nometnes bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000015
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 18.07.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt Jelgavas novada bērnu un jauniešu iesaistīšanos veselīgās un lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs iegādājoties nepieciešamo inventāru.

Materiāli tehniskais nodrošinājums bērnu un jauniešu apmācību un brīvā laika aktivitāšu organizēšanai Svētes pagastā

 • Projekta Nr. 13-06-LL08-L413201-000016
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 28.02.2014.
 • Projekta mērķis: sagādāts materiāli tehniskais nodrošinājums, lai veicinātu bērnu un jauniešu apmācību un brīvā laika aktivitāšu, pasākumu organizēšanas daudzveidību.

Orientēšanās sporta attīstība Valgundes pagastā

 • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413203-000004
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 31.07.2013.
 • Projekta mērķis: atjaunot un popularizēt orientēšanās sportu, kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu visām vecuma grupām Valgundes pagastā.

NVO centra darbības dažādošana

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000015
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt brīvā laika izmantošanas daudzveidību Valgundes pagasta ģimeņu atbalsta centrā.

19.gs. tērpu retrospekcijas kolekcija

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000013
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 18.07.2014.
 • Projekta mērķis: radīta 19.gs. Kurzemes Guberņas muižnieku 70-80 gadu tērpu retrospekcijas kolekcija, kas atdarina tā laika apģērba valkāšanas tradīcijas un ieradumus. Kolekcijas tērpi atspoguļo „turnīra” stila modes tendences. Šī ekspozīcija rosina skatītājam iepazīties ar modes vēsturi, ceļot pagātnē. Veicina tūrisma attīstību Jelgavas novadā.

Bērnu sporta un rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde

 • Projekta nr.: 13-06-LL008-L413202-000002
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. - 18.07.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu. Izveidotais bērnu sporta un rotaļu laukums ir pieejams Svētes pamatskolas bērniem, Svētes ciema bērniem un ikvienam pagasta viesim.
   

Solītis ceļā uz Tavu veselību

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413101-000007
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. - 09.08.2014.
 • Projekta mērķis: jaunu pakalpojumu ieviešana, veselīga dzīvesveida veicināšanai audžuģimenēs, aizbildņu ģimenēs un sociālā riska ģimenēs.

Jelgavas novada vietējo produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413101-000001
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. - 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: sekmēt biedrības „Pārtikas amatnieki” biedru dalību vietējos tirdziņos, iegādājoties tirdzniecības aprīkojumu. Tādā veidā nodrošinot pastāvīgu un higiēnas normām atbilstošu produkcijas piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem.

Florbola inventāra iegāde Kalnciema pagasta jauniešiem

 • Nr. 13-06-LL06-L413201-000007
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt sporta aktivitāšu dažādību un dzīves kvalitātes paaugstināšanu Kalnciema pagastā.

Mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojuma iegāde

 • Nr. 13-06-LL08-L413201-000016
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: izveidot telpu radošajām darbnīcām (kokapstrāde un metālapstrāde). Īstenot atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir sniegt palīdzību dzīves prasmju apguvē, veicināt skolas un ģimenes sadarbību.

Jātnieka inventāra iegāde bērnu nometnēm

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413201-000002
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. - 18.07.2014.
 • Projekta mērķis: iegādāties drošu un kvalitatīvu jātnieka inventāru bērnu nometnēm izglītības aktivitāšu veicināšanai Jelgavas novadā.