+A A
Piektdiena, 3. Jūlijs, 2020
Verita, Everita, Benita, Sulamīte

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām sociālajām grupām

 • Projekta Nr. 12-06-LL08-L413101-000001
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. - 26.06.2014.
 • Projekta mērķis: sadarbībā ar Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu, sekmēt sociālā atbalsta sniegšanu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu uzlabojumu, sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, uzlabojot baznīcas sociālā atbalsta pakalpojuma kompleksu.

Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām sociālajām grupām 1.kārtas 2.etaps

 • Projekta Nr. 13-06-LL08-L413101-000013
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 1.10.2014.
 • Projekta mērķis: sadarbībā ar Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu, sekmēt sociālā atbalsta sniegšanu, kā arī ēdināšanas pakalpojumu uzlabojumu, sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, uzlabojot baznīcas sociālā atbalsta pakalpojuma kompleksu.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana senioriem Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 14-06-LL08-L413201-000011
 • Ieviešanas laiks: 03.12.2014. – 01.06.2015.
 • Projekta mērķis: sekmējot aktīvās atpūtas, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu pieejamības attīstību vietējiem iedzīvotājiem, iegādājoties nūjošanas un vingrošanas aprīkojumu pasākumu nodrošināšanai, tādejādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

Inventāra iegāde upju tīrīšanas pasākumiem Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 14-06-LL08-L413201-000010
 • Ieviešanas laiks: 03.12.2014. – 24.05.2015.
 • Projekta mērķis: veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un motivēt pasākumus labas ekoloģiskas stāvokļa sasniegšanai un uzturēšanai cilvēku tuvumā esošajās ūdenstilpnēs, kas ir gan projekta mērķis, gan biedrības mērķis par vides saglabāšanu.

Aktīvās atpūtas nodrošināšana bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 14-06-LL08-L413201-000014
 • Ieviešanas laiks: 03.12.2014. – 25.05.2015.
 • Projekta mērķis: radīt iespējas bērniem un jauniešiem veselīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku Jelgavas novadā.

Spēļu iegāde Svētes pagasta bērniem un jauniešiem

 • Projekta Nr. 14-06-LL08-L413201-000012
 • Ieviešanas laiks: 10.12.2014. – 01.06.2015.
 • Projekta mērķis: spēļu iegāde, kas veicinās bērnu un jauniešu apmācību, brīvā laika aktivitāšu, pasākumu organizēšanas daudzveidību un pašiniciatīvu un iesaisti dažādu pasākumu izveidē.

Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Līvbērzes pagastā

 • Projekta nr.12-06-LL08-L413201-000003
 • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. - 03.06.2013.
 • Projekta mērķis: papildināt Līvbērzes vidusskolas mājturības kabineta aprīkojumu, iegādājoties kokapstrādes instrumentu un aprīkojuma komplektu, tādejādi veicinot brīvā laika aktivitāšu dažādošanu Jelgavas novadā.

Vilces pagasta deju kolektīva „Medaga” tērpu iegāde

 • Projekta nr.12-06-L08-L413202-000009
 • Ieviešanas laiks: 16.06.2012. - 01.06.2013.
 • Projekta mērķis: veicināt latviešu tautas kultūras mantojuma popularizēšanu, saglabāšanu un deja kolektīva „Medaga” dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Dejusvētkos, iegādājoties atbilstošus tautas tērpus.

Apskaņošanas, gaismošanas aparatūras komplekta iegāde Kalnciema kultūras namam

 • Projekta Nr. 13-06-LL08-L413201-000010
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: apskaņošanas, gaismošanas aparatūras komplekta iegāde Kalnciema kultūras namam

Paaudžu sadarbības centra izveide IKSC "Avoti"

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413201-000018
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
 • Projekta mērķis: ierīkots apmācību centrs, kurā sadarbosies dažādu vecuma cilvēki.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem Elejas pagastā

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000009
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.08.2014.
 • Projekta mērķis: izveidot aktīvās atpūtas laukumu Jelgavas novada pašvaldības Sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem  Elejas pagastā, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību.

Sporta laukuma infrastruktūras sakārtošana Līvbērzē

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000008
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 30.08.2014.
 • Projekta mērķis: atjaunot segumu un aprīkot futbola laukumu Līvbērzē, lai veicinātu sporta aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem.

Tekstila un ādas apstrādes darbnīcas izveidošana Jelgavas novada iedzīvotājiem

 • Projekta Nr.13-06-LL08-L413202-000002
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 01.09.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot amatniecības pakalpojumu attīstību Jelgavas novada iedzīvotājiem. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lietišķās mākslas pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Līvbērzes sabiedriskās pirts pakalpojuma pastāvīgās darbības nodrošināšana

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000017
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 30.08.2014.
 • Projekta mērķis: rekonstruēt un labiekārtot pirts telpas Līvbērzē, lai veicinātu publiskā pakalpojuma pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Materiāli tehniskais nodrošinājums Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra apmācību organizēšanai

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000014
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 20.06.2014.
 • Projekta mērķis: papildināt esošo materiāli tehnisko bāzi aktivitāšu dažādošanai un izveidot jaunu - cirka un žonglēšanas studiju iegādājoties tam nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Vircavas pagastā

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413101-000003
 • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.08.2014.
 • Projekta mērķis: izveidot alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru Vircavas pagastā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem: veikt telpu rekonstrukciju pašvaldībai piederošā ēkā un iegādāties aprīkojumu.

Vietējā produkta atpazīstamības veicināšana Jelgavas novadā

 • Projekta nr. 13-06-LL08-L413101-000010
 • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.05.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu, attīstīt vietējo uzņēmējdarbību un stimulēt vietējā produkta atpazīstamību, labiekārtojot vietējās tirdzniecības vietas Jelgavas novada Elejas, Platones un Zaļenieku pagastos.

Līvbērzes ciema meliorācijas sistēmu rekonstrukcija

 • Projekta Nr. 11-06-L12500-000056
 • Ieviešanas laiks: 03.08.2012. – 30.06.2014.
 • Projekta mērķis: līvbērzes ciema meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot zemju nosusināšanas režīmu atbilstoši sākotnējam, nodrošinot Līvbērzes ciema ziemeļrietumu daļas virsūdeņu novadīšanu, kas arī pazeminās gruntsūdens līmeni daudzdzīvokļu māju tuvumā, tā novēršot gruntsūdeņu krāšanos māju pagrabos. Projekta īstenošana ļaus nodrošināt noteci jaunuzceltās sporta zāles lietusūdeņu kanalizācijai un uzlabos pašvaldības lauksaimniecības zemju nosusināšanas sistēmu darbību meliorācijas objektos ,,Rentes" un ,,Līvbērzes masīvs"

Bērvircavas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde

 • Projekta nr.12-06-LL08-L413201-000006
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2013.- 01.06.2014.
 • Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu kultūras aktivitāšu pieejamību, iegādājoties atbilstošu skatuves tehnikas iekares rāmi - aprīkojumu Bērvircavas tautas namam.

Vilces tautas nama apskaņošanas iekārtu iegāde

 • Projekta nr. 12-06-LL08-L413201-000009
 • Ieviešanas laiks: 20.09.2013.- 01.03.2014.
 • Projekta mērķis: nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi Vilces pagasta iedzīvotājiem un apmeklētājiem, iegādājoties atbilstošas apskaņošanas iekārtas.