+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana

Drukāt
  • Projekta nr. 3DP/3.6.2.1.0/12/APIA/VRAA/005
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2012. – 31.08.2013.
  • Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas novada pašvaldības attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu, veicot pašvaldības administratīvas ēkas rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, sakārtojot infrastruktūru publisko pakalpojumu sniegšanas un darba vides kvalitātes uzlabošanai. 

Kopīgais finansējums LVL:  747 200,01, ERAF finansējums - 497 638, valsts budžeta dotācija - 16 027, pašvaldības finansējums - 233 535,02.

 


Galvenās aktivitātes:

 

  • Ēkas rekonstrukcija, 
  • Ēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība un autoruzraudzība,
  • Publicitātes pasākumu organizēšana.
Rezultātā: Izbūvēts lifts un pandusi, veikta ēkas 1. stāva rekonstrukcija (dzimtsarakstu nodaļas telpas un svinību zāle, klientu apkalpošanas centrs, garderobe, WC cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ēkā izbūvēta ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvēts mansarda stāvs ar darba kabinetiem pašvaldības iestādēm un modernu ar IT tehnoloģijām aprīkotu sanāksmju un sēžu zāli, veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Nodrošināta ēkas pieejamība, atbilstoši darba vides apstākļi, samazināti izdevumi siltumapgādes nodrošināšanai un veicināta pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.
 
Projekta koordinators:
Inese Cinovska
Talr.: 63048455;
e-pasts: inese.cinovska@jelgavasnovads.lv 

Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana