Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū

Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū

20.06.2018. 11:15
  • Projekta nr. LLI-404
  • Ieviešanas laiks: 01.02.2018.-29.02.2020.
  • Projekta mērķis: Palīdzēt personām ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, uzlabot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarīt pieejamākas apmācības, kas nodrošinās jaunas profesionālās prasmes

 

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

08.05.2018. 09:20
  • Projekta nr. LLI-313
  • Ieviešanas laiks: 01.03.2018.-29.02.2020.
  • Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem