Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Sporta inventāra iegāde skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai Jelgavas novada izglītības iestādēs

Drukāt
  • Projekta ieviešanas laiks: 02.07.2014. – 15.09.2014.
  • Projekta mērķis: Sporta inventāra iegāde Jelgavas novada izglītības iestādēm, skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai.

Kopīgais finansējums: 9359,16 EUR;

  • IZM finansējums 4636,96 EUR;
  • Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 4722,20 EUR;

Galvenās aktivitātes:

  • Iegādāts sporta inventārs mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai 8 Jelgavas novada vispārējās izglītības iestādēm;
  • Nodrošināta bērnu un skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšana un veselīgā dzīvesveida veicināšana izmantojot jauniegādāto, tai skaitā, inovatīvo inventāru sporta  stundās un nodarbībās.
  • Motivētas Jelgavas novada izglītības iestādes plānot un īstenot jaunas sporta interešu izglītības programmas turpmākos 3 gadus.
  • Nodrošināti publicitātes pasākumi un projekta administrēšana.

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr.: 26369837
e-pasts: ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv

Sporta inventāra iegāde skolēnu fizisko, radošo spēju attīstīšanai un veselīgā dzīvesveida veicināšanai Jelgavas novada izglītības iestādēs