Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Drukāt
  • Projekts nr. KPFI-15.1/76
  • Ieviešanas laiks: 17.01.2013. – 31.10.2013.
  • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkā.

Projekta pieteicējs: Jelgavas novada pašvaldība

Kopīgais finansējums LVL: 226 575,35; programmas finansējums 89 608,33; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 136 967,02

Galvenās aktivitātes:
Bēniņu siltināšana, ārsienu siltumizolācijas ierīkošana no iekšpuses, 1.stāva grīdu siltināšana, koka durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve un apkures sistēmas sakārtošana – jauna apkures katla uzstādīšana, veicot tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem.
Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, veicot plānotās aktivitātes ir – 54331.81 kgCO2

Projekta koordinators:
Anita Skubiļina
Talr.: 63048452;
e-pasts: anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Elejas vidusskolas 1.-4. klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana