Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām sociālajām grupām

Drukāt
  • Projekta Nr. AKC/2013/057
  • Ieviešanas laiks: 9.09.2013. – 31.05.2014.
  • Projekta mērķis: uzlabot sadzīves apstākļus, nodrošināt rekreācijas un atpūtas iespējas saimniecībā „Annas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā dzīvojošajiem.

Projekta īstenotājs: biedrība ”Mēs – lauku attīstībai”

Kopīgais finansējums: EUR 2845,74; fonda finansējums – EUR 2561,17; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 284,57.

Galvenās aktivitātes:

  • Virtuves aprīkojuma – mēbeļu un inventāra iegāde;
  • Ēdamzāles nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde.

Rezultāts:
 Visiem saimniecībā patstāvīgi dzīvojošajiem, brīvprātīgā darba veicējiem un sociāli atstumto grupu pārstāvjiem veiksmīgi realizētais projekts sniegs ēdināšanas, lūgšanas, atpūtas iespējas ērti un patīkami iekārtotās dzīvojamajās telpās. Uzlabosies komunikācija starp cilvēkiem, kuri darbojas saimniecībā „Annas”, kas pastiprinās vēlmi un motivēs sakārtot dzīves vidi.

Projekta koordinators:
Anna Liscova
e-pasts: anna.liscova@llkc.lv