Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Uz Zaļā Zara!!!

Drukāt
  • Projekta Nr. 1-08/183/2015
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.05.2015. –31.08.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vidi un dabu, motivējot izvēlēties veselībai un videi draudzīgu rīcību.

Projekta finansējums: EUR 6783,40 (LVAFA finansējums: EUR 5808,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 975,40)

Projekta uzdevumi:

  •      Noorganizēt diennakts vides nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, tai skaitā sociālā riska grupas bērniem.
  •      Sniegt bērniem priekšstatu par vides un dabas aizsardzības pasākumiem.
  •      Izveidot kalendāru jaunajam mācību gadam ar bērnu un jauniešu aktivitātēm un atziņām gūtām nometnes laikā.
  •      Izgatavot nometnes dalībniekiem, darbiniekiem un atbalstītājiem sporta somas, kuras ietvers informāciju par projektu un finanšu avotiem.
  •      Izveidot un īstenot noslēguma pasākumu.
  •      Publicitātes pasākumi.

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv