+A A
Trešdiena, 19. Jūnijs, 2019
Nils, Viktors
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības finansēti projekti

Svētes pamatskolas pirmsskolas ēkas būvniecība

  • Projekta nr: Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/26
  • Projekta ieviešanas laiks: 25.09.2013. – 29.08.2014.
  • Projekta mērķis: nepieciešamība pēc drošu un ērtu telpu nodrošinājuma, jo saistībā ar šīs ēkas slikto tehnisko stāvokli jau 2011. gadā - pēc SIA „Būvkonsultants” veiktā tehniskā apsekojuma tika sniegts slēdziens to nojaukt.

Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)

  • Projekta Nr: Identifikācijas Nr.JNP 2013/20, Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/10
  • Projekta ieviešanas laiks: 04.06.2013. – 10.06.2014.
  • Projekta mērķis: jaunas sporta halles nepieciešamība atbilstoši izglītības iestādes noslodzei, kā arī paredz atrisināt uz izaugsmi vērstus mērķus – piesaistīt konkrētās apkaimes iedzīvotājus sportiskām aktivitātēm vakara stundās un nodrošināt telpu piedāvājumu sacensību vai nometņu norišu gadījumos.

Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana – 1.kārta, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un palu laikā    atjaunot ciema lietus ūdens noteces un meliorācijas vaļējos grāvjus.