Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)

Drukāt
  • Projekta Nr: Identifikācijas Nr.JNP 2013/20, Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/10
  • Projekta ieviešanas laiks: 04.06.2013. – 10.06.2014.
  • Projekta mērķis: jaunas sporta halles nepieciešamība atbilstoši izglītības iestādes noslodzei, kā arī paredz atrisināt uz izaugsmi vērstus mērķus – piesaistīt konkrētās apkaimes iedzīvotājus sportiskām aktivitātēm vakara stundās un nodrošināt telpu piedāvājumu sacensību vai nometņu norišu gadījumos.

Kopīgais finansējums: 1 732 008.24 EUR pašvaldības finansējums

Galvenās aktivitātes: Būvdarbi- vispārceltnieciskie darbi, santehniskie darbi (apkures sistēma, ventilācijas sistēma, ūdensapgāde, kanalizācija), elektromontāžas un vājstrāvas montāžas darbi, ārējie inženiertīkli, labiekārtošana un speciālie darbi- iekārtas, aprīkojums un mēbeles.

Rezultātā: Jaunatklātā piebūve ietver sevī modernu sporta halli ar vairākām ģērbtuvēm, vingrošanas un trenažieru telpām, kā arī omulīgu un šodienas komforta prasībām atbilstošu ēdnīcu.

Projekta koordinators:
Juris Brūveris
Tālr.: 63048464; 25436007
e-pasts: juris.bruveris@jelgavasnovads.lv

Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija