Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana – 1.kārta, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un palu laikā    atjaunot ciema lietus ūdens noteces un meliorācijas vaļējos grāvjus.

Kopīgais finansējums: 153 778,66 EUR pašvaldības finansējums

Galvenās aktivitātes: Vaļējo gultņu atjaunošana 1762 metru kopgarumā, caurteku atjaunošana diametrā no 400mm līdz 1000mm kopā 368,9 metri.

Projekta koordinators:
Ingars Rozītis
Tālr.: 63012252, 20238275
e-pasts: ingars.rozitis@jelgavasnovads.lv

Elejas ciema lietus ūdens kanalizācijas atjaunošana – 1.kārta, Elejas pagastā, Jelgavas novadā