Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem

Drukāt
  • Nr. 2013.EEZ/PP/1/MEC/021/048
  • Īstenošanas periods:  18.08.2014. - 30.06.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt labklājības izaugsmi Jelgavas un Ozolnieku novados, nodrošinot inovatīvu atbalsta pasākumu kompleksa īstenošanu 5 – 11 gadus veciem bērniem no sociālās atstumtības riska grupām un viņu ģimenēm sociālās nevienlīdzības mazināšanai un integrācijai sabiedrībā.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Zariņš & Lejnieks”

Sadarbības partneri: Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Biedrība „Svētes Alianse”

Kopīgais finansējums EUR: 59 000.00; Programmas līdzfinansējums - 49 990.00; pašvaldības līdzfinansējums – 9010.00. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no Programmas līdzfinansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

Galvenās aktivitātes:

  • 9 mēnešus ilgs Mobilās atbalsta vienības regulārs darbs ar skolotājiem un vecākiem 12 izglītības iestādēs;
  • 6 Montesori materiālu komplektu iegāde un izmantošana skolēnu spēju attīstīšanai;
  • 25 pedagogu apmācība darbam ar  skolēniem ar uzvedības traucējumiem 24 stundu apjomā;
  • Sociāli koriģējošo ekskursiju organizēšana 18 skolēnu grupām mācību gada laikā;
  • 2 nometņu īstenošana vasaras brīvlaikā 60 skolēniem;

Publicitātes pasākumi: Jelgavas novada un Ozolnieku novada pedagogu konference, noslēguma seminārs, biedrības mājas lapas izveide;
Projekta administrēšana.

Projekta koordinators:
Lelde Šantare
e-pasts: lelde.santare@gmail.com

Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem