+A A
Ceturtdiena, 2. Aprīlis, 2020
Imgarde, Irmgarde

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Sesavas mācītājmājas AMI

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA041
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –31.05.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Sesavas mācītājmājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA040
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

 

Zaļenieku muižas telpu nr.243 un nr.234 krāsojuma padziļināta izpēte

 • Projekta Nr. 2018-2-KMA057
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.06.2018. –29.06.2019.
 • Projekta mērķis: Padziļināti izpētīt Zaļenieku muižas pils telpu Nr. 243 (zāles)  un Nr. 234 (salona) krāsojumu, veicot zondāžu uz abu telpu sienām, griestiem, griestu ielocēm un dzegām, fragmentāri atsedzot hronoloģiski jaunākos mākslinieciski nozīmīgos muižas pastāvēšanas laika apdares slāņus.

Lielplatones muižas ēkas telpas T206 plastisko veidojumu restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA063
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu plastisko veidojumu atjaunošanu.

Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūtu loga vērtnes restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA062
 • Projekta ieviešanas laiks:  02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūšu loga vērtni.

Alekša fon Šepinga portreta kopijas gleznošana Zaļenieku muižai

 • Projekta Nr. 18/1-14.2/K 15
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.05.2018. –15.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Zemgales reģiona līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Grāmatu svētki "Grāmata vieno paaudzes" Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 18/1-14.2/K 16
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.05.2018. –15.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību dažādām paaudzēm, sniedzot ieguldījumu Jelgavas novada kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Sesavas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA084
 • Projekta ieviešanas laiks: 2.04.2018.–14.02.2019.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Sesavas Ev. Lut. Baznīcas ērģeles, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.  

Lielplatones muižas kungu nama telpas nr.T206 griestu apmetuma restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-3-KMA078
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.11.2017. –30.11. 2018.
 • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu un orķeļa apmetuma atjaunošanu.

Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2017-3-KMA074
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.11.2017. –31.05. 2018.
 • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

„Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeles 2017””

 • Projekta Nr.17/1-14.2/K 32
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017. 
 • Projekta mērķis: nodrošināt profesionālās mūzikas mākslas koncertdarbību un pieejamību Zemgales reģionā, sekmējot ērģeļmūzikas koncertu tradīciju atjaunošanu Jelgavas novadā.

 

Zaļās muižas pils logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-2-KMA048
 • Projekta ieviešanas laiks: 29.05.2017. –15.12. 2017.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļās muižas pils centrālā rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni.

Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana

 • Projekta Nr.17/1-14.2/K 18
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017.
 • Projekta mērķis: atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu Jelgavas novada rokdarbniecēm tunikveida Zemgales krekla darināšanā.
 

Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-1-KMA066
 • Ieviešanas laiks: 03.04.2017.–15.12.2017. 
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu namā vienīgās saglabātās krāsns restaurāciju.

Sesavas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācija

 • Projekta Nr. 2016-3-KMA009
 • Projekta ieviešanas laiks: 28.11.2016.–30.10.2017.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Sesavas Ev. Lut. Baznīcas ērģeles, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Klavieru iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2016-1-MDM-M02034
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2016. – 30.09. 2016.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu spēles – klavierspēle programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai,  izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.

Lielplatones muižas telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2016-2-KMA067
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.06.2016.–02.12.2016.
 • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas telpu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Vilces muižas vēsturiskās ekspozīcijas izveide

Projekta Nr. 16/1-14.2/K 41
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–15.12.2016.
Projekta mērķis: apzināt specifisko Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu, sekmējot tā saglabāšanu, attīstību un pieejamību

Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeļu dienas”

 • Projekts Nr. 16/1-14.2/K39
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–30.11.2016.
 • Projekta mērķis: sekmēt Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, popularizējot un attīstot ērģeļmākslu Jelgavas novadā.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas „Vešūzis” tehniskā projekta izstrāde – 2.kārta

 • Projekta Nr.16/1-14.2/K 40
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016. – 31.10.2016.
 • Projekta mērķis: izstrādāt Lielplatones muižas ansambļa ēkas ''Vešūzis'' tehnisko projektu (2. kārtu), sekmējot Zemgales kultūrvides attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.