+A A
Otrdiena, 27. Oktobris, 2020
Lilita, Irita, Ita

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novada grāmatu svētkos

 • Projekta Nr. 2019-2- LIT042
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –30.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību dažādām paaudzēm, organizējot tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novadā.

Vilces muižas telpas nr.14 polihromā krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2019-2-KMA043
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas telpas Nr. 14 polihromā krāsojuma konservāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

Lauku amatierteātru festivāls “Bīne 2019”

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K16
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību Zemgales reģionā.

Tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana Jelgavas novadā

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K15
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā.

Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA055
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku pils centrālā rizalīta divus apaļos logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.

Atklātās vieslekcijas restaurācijā

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA052
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –06.12.2019.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt dažādu restaurāciju nozaru labāko speciālistu zināšanu un prasmju saglabāšanu un nodošanu jaunajiem restaurācijas speciālistiem.
  • Sabiedrības izglītošana kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā.

Sesavas mācītājmājas AMI

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA041
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –31.05.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Sesavas mācītājmājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA040
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

 

Zaļenieku muižas telpu nr.243 un nr.234 krāsojuma padziļināta izpēte

 • Projekta Nr. 2018-2-KMA057
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.06.2018. –29.06.2019.
 • Projekta mērķis: Padziļināti izpētīt Zaļenieku muižas pils telpu Nr. 243 (zāles)  un Nr. 234 (salona) krāsojumu, veicot zondāžu uz abu telpu sienām, griestiem, griestu ielocēm un dzegām, fragmentāri atsedzot hronoloģiski jaunākos mākslinieciski nozīmīgos muižas pastāvēšanas laika apdares slāņus.

Lielplatones muižas ēkas telpas T206 plastisko veidojumu restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA063
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu plastisko veidojumu atjaunošanu.

Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūtu loga vērtnes restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA062
 • Projekta ieviešanas laiks:  02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūšu loga vērtni.

Alekša fon Šepinga portreta kopijas gleznošana Zaļenieku muižai

 • Projekta Nr. 18/1-14.2/K 15
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.05.2018. –15.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Zemgales reģiona līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Grāmatu svētki "Grāmata vieno paaudzes" Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 18/1-14.2/K 16
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.05.2018. –15.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību dažādām paaudzēm, sniedzot ieguldījumu Jelgavas novada kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Sesavas evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA084
 • Projekta ieviešanas laiks: 2.04.2018.–14.02.2019.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Sesavas Ev. Lut. Baznīcas ērģeles, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu Zemgales reģionā.  

Lielplatones muižas kungu nama telpas nr.T206 griestu apmetuma restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-3-KMA078
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.11.2017. –30.11. 2018.
 • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu un orķeļa apmetuma atjaunošanu.

Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2017-3-KMA074
 • Projekta ieviešanas laiks: 20.11.2017. –31.05. 2018.
 • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas 1. stāva arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

„Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeles 2017””

 • Projekta Nr.17/1-14.2/K 32
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017. 
 • Projekta mērķis: nodrošināt profesionālās mūzikas mākslas koncertdarbību un pieejamību Zemgales reģionā, sekmējot ērģeļmūzikas koncertu tradīciju atjaunošanu Jelgavas novadā.

 

Zaļās muižas pils logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-2-KMA048
 • Projekta ieviešanas laiks: 29.05.2017. –15.12. 2017.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļās muižas pils centrālā rizalīta apaļo sešrūšu loga vērtni.

Zemgales kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana

 • Projekta Nr.17/1-14.2/K 18
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017.
 • Projekta mērķis: atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu Jelgavas novada rokdarbniecēm tunikveida Zemgales krekla darināšanā.
 

Lielplatones muižas kungu nama glazētās podiņu krāsns restaurācija

 • Projekta Nr. 2017-1-KMA066
 • Ieviešanas laiks: 03.04.2017.–15.12.2017. 
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu namā vienīgās saglabātās krāsns restaurāciju.