Pirmdiena, 17. Janvāris, 2022
Tenis, Dravis

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Vilces muižas kungu mājas telpas nr.14 sienas krāsojuma konservācija

Vilces muižas kungu mājas telpas nr.14 sienas krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2020-2-KMA002
 • Projekta ieviešanas laiks: 19.06.2020. –11.12.2020. 
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas kungu mājas telpas Nr. 14 sienas krāsojuma konservāciju,  līdzsvarotai kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Jelgavas novadā.
Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija

Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu restaurācija un rekonstrukcija

 • Projekta Nr. 2020-2-KMA010
 • Projekta ieviešanas laiks: 19.06.2020. –11.12.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva griestu kvalitatīvu restaurāciju, saglabājot tā oriģinālsubstanci un autentiskumu, plašākai sabiedrības pieejamības nodrošināšanai. 
Jelgavas novada Grāmatu svētki

Jelgavas novada Grāmatu svētki

 • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 9
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2020. –11.12. 2020.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību lauku teritorijās, organizējot Jelgavas novada Grāmatu svētkus
Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija

Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija

 • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 43
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2020. –11.12. 2020.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā.
Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā

Tradicionālās kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un pārmantošana Jelgavas novadā

 • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 27
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2020. –11.12. 2020.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā.
Grafikas preses iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Grafikas preses iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

 • Projekta Nr. 2020-1-VIZ-M04006
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2020. – 01.10.2020.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās

Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās

 • Projekta Nr. 2020-LIT055
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2020. – 30.09.2020.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un skolu jaunāko klašu vecuma bērniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās.
Vilces muižas telpas nr.14 griestu krāsojuma konservācija

Vilces muižas telpas nr.14 griestu krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2019-3-KMA066
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.10.2019. –30.06.2020.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas telpas nr. 14 griestu krāsojuma konservāciju.
Tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novada grāmatu svētkos

Tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novada grāmatu svētkos

 • Projekta Nr. 2019-2- LIT042
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –30.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību dažādām paaudzēm, organizējot tikšanās ar grāmatu autoriem Jelgavas novadā.
Vilces muižas telpas nr.14 polihromā krāsojuma konservācija

Vilces muižas telpas nr.14 polihromā krāsojuma konservācija

 • Projekta Nr. 2019-2-KMA043
 • Projekta ieviešanas laiks: 31.05.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas telpas Nr. 14 polihromā krāsojuma konservāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē.
Lauku amatierteātru festivāls “Bīne 2019”

Lauku amatierteātru festivāls “Bīne 2019”

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K16
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību Zemgales reģionā.
Tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana Jelgavas novadā

Tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju pārmantošana Jelgavas novadā

 • Projekta Nr.19/1-14.2/K15
 • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt tradicionālā kultūras mantojuma meistaru zināšanu un prasmju saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu Zemgales reģionā.
Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija

Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA055
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –29.11.2019.
 • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku pils centrālā rizalīta divus apaļos logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.
Atklātās vieslekcijas restaurācijā

Atklātās vieslekcijas restaurācijā

 • Projekta Nr. 2019-1-KMA052
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –06.12.2019.
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt dažādu restaurāciju nozaru labāko speciālistu zināšanu un prasmju saglabāšanu un nodošanu jaunajiem restaurācijas speciālistiem.
  • Sabiedrības izglītošana kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā.
Sesavas mācītājmājas AMI

Sesavas mācītājmājas AMI

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA041
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –31.05.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Sesavas mācītājmājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti.
Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

 • Projekta Nr. 2018-3-KMA040
 • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Dārznieka namiņš” arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

 

Zaļenieku muižas telpu nr.243 un nr.234 krāsojuma padziļināta izpēte

Zaļenieku muižas telpu nr.243 un nr.234 krāsojuma padziļināta izpēte

 • Projekta Nr. 2018-2-KMA057
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.06.2018. –29.06.2019.
 • Projekta mērķis: Padziļināti izpētīt Zaļenieku muižas pils telpu Nr. 243 (zāles)  un Nr. 234 (salona) krāsojumu, veicot zondāžu uz abu telpu sienām, griestiem, griestu ielocēm un dzegām, fragmentāri atsedzot hronoloģiski jaunākos mākslinieciski nozīmīgos muižas pastāvēšanas laika apdares slāņus.
Lielplatones muižas ēkas telpas T206 plastisko veidojumu restaurācija

Lielplatones muižas ēkas telpas T206 plastisko veidojumu restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA063
 • Projekta ieviešanas laiks: 02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veikt Lielplatones muižas kungu nama telpas Nr.T206 griestu plastisko veidojumu atjaunošanu.
Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūtu loga vērtnes restaurācija

Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūtu loga vērtnes restaurācija

 • Projekta Nr. 2018-1-KMA062
 • Projekta ieviešanas laiks:  02.04.2018. – 14.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Restaurēt Zaļenieku muižas pils centrālā rizalīta apaļā sešrūšu loga vērtni.
Alekša fon Šepinga portreta kopijas gleznošana Zaļenieku muižai

Alekša fon Šepinga portreta kopijas gleznošana Zaļenieku muižai

 • Projekta Nr. 18/1-14.2/K 15
 • Projekta ieviešanas laiks: 07.05.2018. –15.12. 2018.
 • Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Zemgales reģiona līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.