Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Drukāt
  • Projekta Nr. 2016-1-VIZ-M04001-P
  • Projekta ieviešanas laiks: 25.04.2016.–30.09.2016.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt Jelgavas novada  vizuāli plastiskās mākslas izglītībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai.

Projekta finansējums: Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 2174

Projekta uzdevumi:

  • Iegādāties nepieciešamo pamatlīdzekli- māla apdedzināšanas krāsni.
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu Darbs materiālā un Veidošana.
  • Dot iespēju Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēniem radīt kvali-tatīvus un radošus mākslas darbus.

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv