Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Drukāt
  • Projekta Nr. 2015-1-VIZ-M04031
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.05.2015. –15.09.2015.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada  vizuāli plastiskās mākslas izglītībai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai.

Projekta finansējums: EUR 1110,00

VKKF finansējums: EUR 1100,00
Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 10,00

Projekta uzdevumi:

  • Iegādāties nepieciešamos pamatlīdzekļus darbam ar mālu un porcelāna masu.
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu Darbs materiālā un Veidošana, kuru apguvē liela nozīme ir darbam ar mālu un porcelāna masu.
  • Dot iespēju Vizuāli plastiskā māksla skolēniem radīt kvalitatīvus un radošus mākslas darbus.
  • Nodrošināt projekta un tā aktivitāšu publicitāti.

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv