Vilces muižas vēsturiskās ekspozīcijas izveide

27.05.2016

Projekta Nr. 16/1-14.2/K 41
Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–15.12.2016.
Projekta mērķis: apzināt specifisko Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu, sekmējot tā saglabāšanu, attīstību un pieejamību

Projekta finansējums:
Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1500,00
Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 1036,00

Projekta uzdevumi:

  • Apzināt un apkopot Vilces muižas un Vilces pagasta kultūrvēsturisko mantoju-mu.
  • Sagatavot vēsturiskās ekspozīcijas koncepciju.
  • Izgatavot vēsturiskajai ekspozīcijai nepieciešamās planšetes.
  • Iekārtot Vilces muižas un Vilces pagasta vēsturisko ekspozīciju.
Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv