+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Klavieru iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Drukāt
  • Projekta Nr. 2016-1-MDM-M02034
  • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2016. – 30.09. 2016.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu spēles – klavierspēle programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai,  izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums EUR 1999,00.
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums EUR 1000,00.
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 999,00.

Projekta uzdevumi:

  • Iegādāties nepieciešamo pamatlīdzekli- klavieres (pianīnu).
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu klavierspēle.
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā sagatavoties  un piedalīties konkursos un festivālos.
Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837