Atklātās vieslekcijas restaurācijā

16.04.2019
  • Projekta Nr. 2019-1-KMA052
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –06.12.2019.
  • Projekta mērķis:
    • Veicināt dažādu restaurāciju nozaru labāko speciālistu zināšanu un prasmju saglabāšanu un nodošanu jaunajiem restaurācijas speciālistiem.
    • Sabiedrības izglītošana kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā.

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: EUR 4235,28
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 2500,00.
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 1735,28

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Ella Popesko
Tālr. 63048464