Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Zivju fonds

Zandartu resursu palielināšana Lielupē – Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā – 2020

Zandartu resursu palielināšana Lielupē – Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā – 2020

16.06.2020. 16:43
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2020. gada 24. un 25. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2020, 3. punkts)
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020. - 31.10.2020.
  • Projekta mērķis: veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.
Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

03.06.2019. 15:15
  • Projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu Nr.160519/S16 (16.05.2019.)
  • Projekta īstenošanas laiks 05.2019.-10.2019.
Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā

Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā

30.04.2019. 08:07
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2019. gada 26. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2019, 2.punkts);
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2019. - 31.10.2019.;
  • Projekta mērķis: Veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.