Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

12.02.2021
  • Projekta nr.: LIFE18 IPE/LV/000014
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.12.2020. - 31.12.2027.
  • Projekta mērķis: ilgtermiņā uzlabot Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.

LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros (projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) 2020.gada 18 decembrī tika noslēgts Sadarbības līgums Jelgavas novada pašvaldībai ar vadošo partneri valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

LIFE GoodWater IP projektā 19 organizācijas liks lietā uzkrātās zināšanas un savas iespējas, lai kopīgi meklētu un īstenotu risinājumus Latvijas ūdens uzlabošanai un uzlabotu Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.

Aktivitātes paredzētas gan individuālā, gan valstiskā līmenī, jo labu ūdens kvalitāti varēsim panākt tikai darbojoties kopā.

Jelgavas novada pašvaldība ir viens no projekta partneriem.

Projekta ietvaros paredzētais finansējums ir ne vairāk kā 194 445 EUR (simt deviņdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro, 00 centi), kurus veido:

  1. Komisijas LIFE programmas piešķirtais finansējums: 53 668 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro, 00 centi), kas ir 28% no Saistītā partnera budžeta;
  2. Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums: 120 595 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi), kas ir 30 % no Saistītā partnera budžeta.
  3. Jelgavas novada pašvaldības finansējums ir pārējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums, lai varētu tikt izbūvētas jaunas NAI Glūdas pagastā Jelgavas novadā.

Vairāk par projektu lasiet pirmajā ziņu lapā: https://saite.lv/B4NcV

Publicitāte:

Projekta vadītāja ir Anita Krūmiņa, projekta vadītājas asistente Anita Skubiļina.