+A A
Otrdiena, 25. Jūlijs, 2017
Jēkabs, Žaklīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanai

  • Projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488
  • Ieviešanas laiks: 01.12.2016.-30.11.2017.
  • Projekta mērķis: izglītības iestāžu administratīvā personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu.

“FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports”

  • Projekts Nr. 2016-2859/001-001
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2018.
  • Projekta mērķis: ir veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību.

Praktisko zināšanu pilnveidošana

  • Projekts Nr. 2016-LV01-KA102-022504
  • Ieviešanas laiks: 01.07.2016.-30.04.2018.
  • Projekta mērķis: ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbinātību. Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās "Enerģētika un elektrotehnika" un "Augkopība". Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu). Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija", “Augkopība”, “Enerģētika un elektrotehnika” un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.