+A A
Trešdiena, 26. Septembris, 2018
Kurts, Knuts, Gundars
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Komisijas programma Erasmus+

Restarting adult learning skills throught new teaching methods (Adult ReStart)

 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046972
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–31.10.2019.
 • Projekta mērķis: izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes izmantojot informācijas tehnoloģijas.

"Eco Echo"

 • Projekta nr.: 2017-2-LV02-KA105-001741
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2017 - 31.01.2018
 • Projekta mērķis: Veicināt jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, veidojot izpratni par vides un dabas aizsardzību un darba iespējām šajā jomā.

Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē

 • Projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287
 • Ieviešanas laiks: 01.12.2017.-31.07.2019.
 • Projekta mērķis: Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un starptautisko Eiropas dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports"  atbilstu darba tirgus prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports" audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, lai uzlabotu nodarbinātību un viņu personīgo attīstību un pilnveidošanos; veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti/zināšanas profesionālās izglītības programmās "Restaurācija" un "Augkopība"; uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (angļu) un iepazīties ar dažādu valstu īpatnībām.

“FAIRHAP - Fair Play and Happiness through Sports”

 • Projekts Nr. 2016-2859/001-001
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2018.
 • Projekta mērķis: ir veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību.