+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school

Drukāt
 • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA201-060361
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2019.-30.04.2021.
 • Projekta mērķis: veicināt labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides radīšanā, lai novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.
 
 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361. Projektu finansē Eiropas Savienība.
Projekta akronīms: #InclusiveEducationMeetsGuidance 
Projekta nosaukums latviešu valodā: Atbalsta vadības sistēmas izveide emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā
 
Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 36290,00 (100% apmērā).
Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Izglītības pārvalde
Projekta starptautiskie partneri: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija)
Mērķa grupa: projekta tiešā mērķa grupa ir atbalsta speciālisti izglītības iestādēs. Projekta netiešā mērķa grupa – skolēni.
Projekta uzdevumi: iegūt rezultātus, kā izveidot atbalsta sistēmu/vidi, organizēt mācīšanās procesu un veicināt bērna emocionālo labklājību izglītības iestādē, veidojot sadarbības tīklus un daloties labākajā pieredzē ar partnerorganizācijām; izstrādāt vadlīnijas/ieteikumus, lai izveidotu atbalsta vidi skolai un sadarbībai ar vecākiem.
Galvenās aktivitātes:
 • Starptautiskās projekta darba grupas sapulce Latvijā
 • Vietēja mēroga darba grupu sapulces, darba semināri
 • Labās prakses un pieredzes apgūšana no starptautiskajiem partneriem
 • Izglītības iestāžu atbalsta personāla apmācības Somijā
 • Vadlīniju un rekomendāciju izstrāde
 • Starptautiskās projekta darba grupas sapulce Rumānijā
 • Atbalsta sistēmas izstrāde skolām darbam ar skolēniem un vecākiem
 • Starptautiska konference Latvijā
 • Rezultātu izplatīšana

Publicitāte:

Informācija Erasmus+ projektu rezultātu platformā


Projekta koordinators:
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487