Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana (T201-T206)

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana (T201-T206)

 • Projekta Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002
 • Projekta ieviešanas laiks: 25.03.2020.– 25.03.2022.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

 • Projekta numurs: Nr.19-00-A019.333-000003
 • Ieviešanas laiks: 09.2019.–10.2021.
 • Projekta mērķis: Palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai veidotu savu uzņēmumu. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām dot iespēju iepazīt labās prakses piemērus karjerizglītībā Latvijā un Somijā.
Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā

Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis: Atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.
Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis:
 1. Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
 2. Attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.
 3. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kuru vēlamies saglabāt, atjaunot un attīstīt kā paraugu popularizējot 19.gs. modes vēsturi.
Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

 • Projekta nr.: 18-00-A019.333-000005
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2020. (pagarināts līdz 06.10.2021.)
 • Projekta mērķis: Īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados