+A A
Ceturtdiena, 20. Jūnijs, 2019
Rasa, Rasma, Maira
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

 • Projekta nr.: 18-00-A019.333-000005
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2019.
 • Projekta mērķis: Īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados

Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

 • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000007
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  28.06.2019.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšana sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā.
 • Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un, jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.

Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
 • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
 • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.

Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000006
 • Īstenošanas laiks: 01.03.2018. -  15.07.2019.
 • Projekta mērķis: Iesaistīt  Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aberāciju un upes atveseļošanos.

Tūrisms kopā

 • Projekta Nr. 17-00-A019.332-000005
 • Īstenošanas laiks: 20.01.2017.- 31.12.2019
 • Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve

 • Projekts Nr. 17-06-A00702-000125
 • Īstenošanas periods: 06.04.2018.-24.12.2018.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

 

Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai

 • Projekta Nr. 17-06-AL03-A019.2203-000002
 • Īstenošanas laiks: 13.07.2017. – 13.07.2018.

Lielplatones muižas anambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

 • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2202-000001
 • Projekta ieviešanas laiks: līdz  07.06.2019.
 • Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku ''Vešūzis'', uzlabojot un nodrošinot tās   pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.

Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana

 • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000004
 • Īstenošanas periods: 1.09.2016.-28.09.2018.
 • Projekta mērķis: restaurēt vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi tuvākajā apkaimē kopumā.