+A A
Svētdiena, 26. Janvāris, 2020
Agneta, Agnis, Ansis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

 • Projekta numurs: Nr.19-00-A019.333-000003
 • Ieviešanas laiks: 09.2019.–10.2021.
 • Projekta mērķis: Palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai veidotu savu uzņēmumu. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām dot iespēju iepazīt labās prakses piemērus karjerizglītībā Latvijā un Somijā.

Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta

 • Projekts Nr. 19-06-A00702-000028
 • Īstenošanas periods: 03.07.2019. – 24.12.2019.
 • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis: Atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

 • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003
 • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
 • Projekta mērķis:
 1. Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
 2. Attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.
 3. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kuru vēlamies saglabāt, atjaunot un attīstīt kā paraugu popularizējot 19.gs. modes vēsturi.

Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))

 • Projekta nr.: 18-00-A019.333-000005
 • Ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2019.
 • Projekta mērķis: Īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados

Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
 • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
 • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.

Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem

 • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000006
 • Īstenošanas laiks: 01.03.2018. -  15.07.2019.
 • Projekta mērķis: Iesaistīt  Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aberāciju un upes atveseļošanos.

Tūrisms kopā

 • Projekta Nr. 17-00-A019.332-000005
 • Īstenošanas laiks: 20.01.2017.- 31.12.2019
 • Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.