Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Tūrisms kopā

Drukāt
  • Projekta Nr. 17-00-A019.332-000005
  • Īstenošanas laiks: 20.01.2017.- 31.12.2019
  • Projekta mērķis: Veicināt jaunu sadarbības veidu īstenošanu tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai, veidojot kopīgas aktivitātes un popularizējot Babītes, Ķekavas, Jelgavas, Mārupes, Olaines un Ozolnieku novadu tūrisma piedāvājumu šo teritoriju iedzīvotājiem un viesiem.

Kopējās izmaksas: 99069.10  EUR (ELFLA publiskais finansējums)

Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, tiks izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, tiks organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības. Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi vietējie iedzīvotāji, vietējie un ārvalstu tūristi.

Publicitāte:

Projektu īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību “Lauku partnerība ”Lielupe””, Partnerība “Daugavkrasts” un novadu pašvaldības (Jelgavas novads, Ozolnieku novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Babītes novads, Mārupes novads). Projekts (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”


Nadīna Millere
Tālr.: 26440279
 
Sadarbības partneris - Biedrība Lauku Partnerība “Lielupe” vadītāja
Līga Švānberga
Tālr.: 26399946
 
Projekta koordinators Jelgavas novada pašvaldībā
Tabita Šķerberga 
Tālr.: 63048443; 29180959
e-pasts: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv