Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana

Drukāt
  • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
  • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
  • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.
Kopējās izmaksas: EUR 100 000,00 ( ELFLA publiskais finansējums)
 
Projektu īsteno vietējās rīcības grupas - lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar biedrībām "Bauskas rajona lauku partnerību" un Dobeles rajona lauku partnerību – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām Jelgavas, Bauskas  , Rundāles, Iecavas, Ozolnieku, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces novadiem.
 
Projektā noteiktās aktivitātes: 
1) Pasākumu- apmācību kopums vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai.
2) Kopīgas mārketinga aktivitātes, vietējo produktu popularizēšana un atpazīstamības veicināšana – stendu  un vietējo pārtikas ražotāju bukletu izveide, jaunu tūrisma maršrutu sagatavošana un publicēšana
3) Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana
4) Kopīgu pasākumu/tirdziņu organizēšana.
5) Pārtikas amatnieku festivāla organizēšana un norise Jelgavas novadā.
 
Projekts Nr. 17-00-A019.332-000003 " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. 
 
Papildinformācija par projekta aktivitātēm: 
Biedrība Lauku Partnerība “Lielupe” 
Videga Vītola 
Tālr.: 27877006
e-pasts: lielupe@partneribalielupe.lv
 
Projekta koordinatores Jelgavas novada pašvaldībā
Ilze Matusa
Tālr.: 63048464
e-pasts: ilze.matusa@jelgavasnovads.lv