Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

Drukāt
  • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003
  • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
  • Projekta mērķis:
  1. Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.
  2. Attīstot, saglabājot un atjaunojot valstī esošās kultūrvēsturiskās vērtības tiek veicināta Valsts kopējā ilgtspējīga attīstība, kas nodrošina un rada jaunus priekšnosacījumus vairāku segmentu attīstībā kopumā.
  3. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kuru vēlamies saglabāt, atjaunot un attīstīt kā paraugu popularizējot 19.gs. modes vēsturi.

Projekta attiecināmās izmaksas: 50 000 EUR

  • Publiskais finansējums: 45 000,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 5 000 EUR

Projekts Nr. 19-06-AL03-A019.2202-000003 “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Ella Popesko
Tālr. 26369837