Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni

Drukāt
  • Projekta numurs: Nr.19-00-A019.333-000003
  • Ieviešanas laiks: 09.2019.–10.2021.
  • Projekta mērķis: Palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai veidotu savu uzņēmumu. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām dot iespēju iepazīt labās prakses piemērus karjerizglītībā Latvijā un Somijā.

Projekta kopējais finansējums: 99 070 EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Projekta vadošā organizācija: Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”

Projekta partneri: “Ropažu Garkalnes partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe” un Somijas  partnerība “Suupohja”.

Galvenās aktivitātes: 

  1. Profesionālās pašnoteikšanās profolio izveide tiešsaistes vidē, partneru teritorijās esošo skolu 7.-9. un 10. klašu skolēniem (kopumā iesaistot 1000 skolēnus), ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūto datu mērķtiecīgāka izmantošana, karjeras aktivitāšu plānošanai skolās.
  2. Karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometnes skolēniem par tēmām: Informāciju tehnoloģijas; Mazā uzņēmējdarbība; Bioekonomika un uzņēmējdarbība dabas aizsargājamās teritorijās.
  3. Pieredzes apmaiņas braucieni ar skolēnu karjeru saistītajam personālam pie partneriem Latvijā, viens pieredzes apmaiņas brauciens  Somijā.
  4. Praktisko mācību materiālu iegāde skolām, lai veicinātu zināšanu ieguvi, praktiskā darbībā.

Projektā iesaistītās skolas no Jelgavas novada: Svētes pamatskola, Aizupes pamatskola, Lielplatones pamatskola, Elejas vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Vilces pamatskola, Vircavas vidusskola, Kalnciema vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Šķibes pamatskola, Staļģenes vidusskola, Sesavas vidusskola.

Publicitāte:


Projekta vadītāja:
Ieva Vītola-Deusa
Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”
Tālr. +371 20 610 185
 
Projekta koordinatore Lauku partnerībā “Lielupe”:
Videga Strautniece
Tālr.25502151
 
Projekta koordinatori Jelgavas novada pašvaldībā:
 
Dace Vīpule-Kuļika
Tālr. +371 26469253
 
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487