+A A
Sestdiena, 22. Jūlijs, 2017
Marija, Marika, Marina
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Sociālais fonds

Kompetenču pieeja mācību saturā

 • Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
 • Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-30.12.2020.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekts "PROTI un DARI!"

 • Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001
 • Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.10.2018.
 • Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Atver sirdi Zemgalē

 • Ieviešanas laiks: 01.12.2015. – 31.12.2022.
 • Projekta mērķis:  Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.