+A A
Piektdiena, 22. Septembris, 2017
Maigurs, Mārica, Māris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Eiropas Sociālais fonds

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001
Ieviešanas laiks: 01.01.2017.–31.12.2020.
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

 • Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Kompetenču pieeja mācību saturā

 • Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
 • Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021.
 • Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-30.12.2020.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekts "PROTI un DARI!"

 • Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001
 • Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.10.2018.
 • Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Atver sirdi Zemgalē

 • Ieviešanas laiks: 01.12.2015. – 31.12.2022.
 • Projekta mērķis:  Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.