+A A
Otrdiena, 24. Novembris, 2020
Velta, Velda

Atver sirdi Zemgalē

Drukāt
  • Ieviešanas laiks: 01.12.2015. – 31.12.2022.
  • Projekta mērķis:  Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions
Projekta partneri: 21 Zemgales reģiona pašvaldības,  2 valsts sociālās aprūpes centri,  9 bērnu aprūpes iestādes
Kopīgais finansējums: 5 709 424,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (4 853 010,40 EUR).

Galvenās aktivitātes:
Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona deinstutalizācijas  plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un Valsts sociālo aprūpes centru filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Publikācijas:


Projekta koordinatori:
Inese Cinovska - Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
Tālr.: 63048455
e-pasts: inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Linda Ozola - Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Tālr.: 63014965
e-pasts: linda.ozola@jelgavasnovads.lv